Naši zaposleni

Smo ekipa več kot 350 sodelavcev, ki radi opravljamo svoje delo in sledimo poslanstvu, da bolnikom in zdravstvenemu osebju omogočimo dostop do sodobnega, učinkovitega in varnega zdravljenja.

Zavedamo se, da zaposleni predstavljajo glavno vrednost podjetja. Iščemo zavzete, predane in inovativne posameznike, ki delijo naše vrednote. Spodbujamo medsebojno spoštovanje in gradimo odlične odnose, na kar smo še posebej ponosni. 

Prosta delovna mesta

Zdrave
vrednote

Življenje je lahko preprosto, če smo zvesti sebi in svojim vrednotam. V Medisu nas opredeljujejo naslednje:

  • Smo zavzeti.
  • Spodbujamo sodelovanje in gojimo timski duh.
  • Izjemno skrbimo za stranke in presegamo njihova pričakovanja.
  • Izboljšujemo in zagotavljamo neprecenljive storitve.
  • Spoštujemo svoje partnerje.
  • Negujemo pozitiven odnos do narave ter poslovnega in lokalnega okolja.

Skrb za zaposlene

Res nam je mar. Skrbimo za zaposlene, njihovo počutje in izboljšujemo delovno okolje, da bi spodbudili pretok idej. To se zdi enostavno zapisati, a je za tem skritega veliko dela. Visoke ocene zadovoljstva zaposlenih nas navdihujejo, da delamo še bolj zavzeto.

Medsebojna skrb se nam vrača s pripadnostjo in delovno vnemo, ki jo lahko pretvorimo tudi v številke: zadovoljstvo z delom zaposleni ocenjujejo z visoko oceno 6,0 od 7 (s skoraj 90 odstotno udeležbo v anketi). Med najvišje ocenjenimi področji dela so medsebojni odnosi, odnos neposredno nadrejenih do zaposlenih in delovno okolje. 

Razvoj zaposlenih

Poleg rednih letnih razgovorov z neposredno nadrejenimi ima vsak zaposleni tudi pogovor s kadrovsko službo, kjer se pogovorijo o različnih temah, ki bi jih zaposleni želeli izpostaviti. Na ta način spodbujamo odprto in transparentno komunikacijo.

Zavedamo se, da so zaposleni ključni za naš uspeh, zato si prizadevamo za odlično delovno okolje – tudi takrat, ko ne delamo. Organiziramo številne družabne dogodke in praznujemo uspehe.

Ko se zjutraj zbudite in se kljub zahtevnemu delavniku v službo odpravite polni energije in motivacije. In ko veste, da imate popolno svobodo pri svoji ustvarjalnosti in produktivnosti, medtem ko prispevate k našemu skupnemu uspehu - v spodbujajočem, pozitivnem in varnem okolju - potem je Medis pravo mesto za vas. Maja RojšekVodja kadrovske službe

Kako zaposlujemo

V Medisu je več kot 350 zaposlenih v 17 državah. Več kot 200 sodelavcev ima visoko izobrazbo, predvsem s področja naravoslovnih znanosti, kot so farmacija, kemija, biologija, pa tudi družboslovnih, kot so ekonomija, psihologija, komunikologija in informacijska tehnologija. Večina zaposlenih dela v marketingu in prodaji.

Veseli smo, da lahko delamo v večkulturnem okolju, kjer so vsi enakopravni in imajo vsi možnost izstopati, ko je treba. Ponosni smo, da je naša vodstvena ekipa raznolika po starosti, spolu in narodnosti. Promoviramo strpnost in se učimo iz razlik.

Področja dela

Trdno verjamemo, da bomo nadaljevali svojo močno in zdravo rast, ki sloni na odličnih temeljih: talentih, vodjah, vztrajnosti in močni volji, na vestnih in bistrih ekipah, znanju in odprtih srcih.

Vsak zaposleni ima pri tem svojo vlogo in odgovornosti, ki temeljijo na potrebah in učinkoviti organizacijski strukturi. Velik poudarek namenjamo izobraževanju sodelavcev, usmerjanju naše vodstvene ekipe ter kadrovski strategiji.

Pridružite se
nam

Preverite priložnosti za zaposlitev v Medisu.

Prosta delovna mesta