Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

UAB „Medis Pharma Lithuania“ ir jos asocijuotosios įmonės gerbia jūsų teisę į privatumą ir įsipareigoja dėti visas pastangas siekiant užtikrinti aukščiausią jūsų asmeninės informacijos apsaugos lygį. Dėl šios priežasties užsiimdami savo veiklomis mes įsipareigojame laikytis įstatymų ir reglamentų, kurie galioja asmens duomenų apsaugai, o ypač Asmens duomenų apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Šiuo Pareiškimu dėl privatumo siekiame informuoti jus apie tikslus, kuriais rinksime jūsų asmeninę informaciją, tokios informacijos naudojimo būdus, teises, susijusias su mūsų saugoma informacija apie jus, ir jų panaudojimo būdus.

UAB „Medis Pharma Lithuania“ ir jos asocijuotosios įmonės įsipareigoja užtikrinti, kad jūsų pateikta asmeninė informacija būtų naudojama laikantis šio Pareiškimo dėl privatumo, nebūtų parduodama, išnuomojama ar kitaip perduodama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kurie yra nurodyti šiame Pareiškime.

2. Duomenų valdytojas

Jūsų Asmens duomenų valdytoju laikoma UAB „Medis Pharma Lithuania“, veikianti adresu: Kuršių g. 7-23, Kaunas, Lietuva, gdpr(at)medis.com, +370 68 735 006.

Itin rimtai vertindami jūsų privatumą, paskyrėme įgaliotąjį Duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti, jei turite klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Mūsų įgaliotasis Duomenų apsaugos pareigūnas yra įmonė „JK Group d.o.o.“, veikianti adresu: Stegne 27, 1000 Ljubljana. Atsakinguoju asmeniu paskirtas Matija Jamnik.

Norėdami susisiekti su įgaliotuoju Duomenų apsaugos pareigūnu, nusiųskite laišką el. pašto adresu gdpr(at)medis.com arba paskambinkite tel. +370 68 735 006.

Visos pokalbių su įgaliotuoju Duomenų apsaugos pareigūnu temos ir turinys bus laikomi griežtai konfidencialiais.

Šis Pareiškimas dėl privatumo galioja:

 • mūsų interneto svetainės lankytojams;
 • mūsų naujienlaiškių gavėjams;
 • mūsų renginių dalyviams;
 • žmonėms, kurie užsiregistravo ir dalyvauja klinikiniuose tyrimuose;
 • paslaugų galutiniams naudotojams (įskaitant mūsų internetinės parduotuvės pirkėjus, mūsų prizų loterijų dalyvius, asmenis, kurie mūsų interneto svetainėse užsako nemokamus mėginius, „Novalac“ gaminių lojalumo klubo narius, „Defendyl“ lojalumo klubo narius ir „Medisplus.si“ lojalumo klubo narius);
 • „Medis Awards“ konkurso dalyviams;
 • specialistų bendruomenei, kurią pasitelkiame norėdami atlikti tiesioginę savo gaminių rinkodarą;
 • asmenims, kurie praneša mums apie nepageidaujamus vaistinių preparatų poveikius; 
 • kandidatams užimti laisvas darbo vietas.

3. Asmens duomenų rūšys

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tik aiškiai nurodytu pagrindu ir teisėtais tikslais, kurie yra aprašomi šioje Politikoje. UAB „Medis Pharma Lithuania“ įsipareigoja laikytis duomenų kiekio mažinimo principo, o tai reiškia, kad mes renkame, saugome ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra reikalingi įgyvendinti tikslams, dėl kurių duomenys yra renkami.

Mes gauname jūsų asmeninę informaciją tiesiai iš jūsų (t. y. jūs suteikiate savo asmeninę informaciją užsakydami paslaugas, dalyvaudami mūsų renginiuose ar pateikdami užklausas).

Jūsų asmeninė informacija taip pat gali būti renkama iš viešai prieinamų registrų. Galime tvarkyti šiuos asmens duomenis:

 • bendrąją jūsų informaciją, pvz., vardas ir pavardė (įskaitant kreipinį ar mokslinį laipsnį), lytis, amžius ir gimimo data;
 • kontaktinius duomenis, pvz., adresas, įmonės adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, jūsų asmeninio mobiliojo telefono numeris;
 • informaciją apie jūsų profesiją, pvz., informacija apie išsilavinimą, mokslinį laipsnį, kvalifikaciją, užimtumo statusą / užimamas pareigas / atsakomybes, specializaciją, kliento paskyros nuorodos numeris, sveikatos priežiūros pageidavimai, oficialus ID, narystė profesinėse organizacijose, jūsų CV;
 • techninę ir sąveikos informaciją, pvz.,
  • informaciją apie įrenginį, kurį naudojate sąveikai su mumis, informaciją apie ankstesnę sąveiką ar šiuo metu pateikiamus duomenis;
  • informaciją apie jūsų kontaktines nuostatas ar pageidaujamą komunikacijos kanalą;
  • informaciją apie sąveikos su mumis laiką, sąveikų vietą ir jūsų reakciją į įvairias sąveikas su mūsų atstovu;
  • duomenis apie bet kokius anksčiau turėtus ryšius su kita sveikatos priežiūros organizacija.

4. Duomenų tvarkymo tikslas ir asmens duomenų rūšys

Visa asmeninė informacija, kurią jūs pateikiate mums, bus laikoma konfidencialia ir naudojama tik tuo tikslu, dėl kurio ji buvo pateikta. Prireikus toliau tvarkyti jūsų informaciją kitu tikslu, iš anksto susisieksime su jumis, kad gautume jūsų sutikimą.

Norėdami dar labiau užtikrinti skaidrumą, suskirstėme jūsų asmeninės informacijos tvarkymo tikslus į tris kategorijas:

a) Tvarkymo tikslai, susiję su specialistų bendruomene

b) Bendrieji tvarkymo tikslai

c) Tvarkymo tikslai, susiję su internetine parduotuve

a) Tvarkymo tikslai, susiję su specialistų bendruomene

Toliau išvardyti tikslai, kurių siekdami tvarkome asmenų, priklausančių specialistų bendruomenei (specialistų bendruomenės apibrėžties ieškokite šios Politikos paskutiniame skyriuje), ir klinikinių tyrimų dalyvių asmens duomenis.

Profesionalios informacijos apie vaistinius preparatus, maisto papildus, medicinos priemones ir renginius teikimas sveikatos priežiūros ir farmacijos srities specialistų bendruomenei

Vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys, informacija apie išsilavinimą ir darbo patirtį bei duomenys apie sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų pareigas yra renkami siekiant suteikti profesionalią informaciją apie bendrovės parduodamus vaistinius preparatus, maisto papildus ir medicinos priemones bei jos organizuojamus renginius.

Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos apie savo teises, susijusias su profesionalios informacijos teikimu, ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Profesionali informacija yra teikiama atliekant įprastą turinio tinkinimą pagal jūsų veiklos sritį (sveikatos priežiūra, farmacija) ir priklausomai nuo jūsų atsako į konkretų turinį bei jūsų nuostatų. Turinio tinkinimas yra atliekamas įgyvendinant mūsų teisėtą interesą pasiūlyti naujausius sprendimus bendraujant su klientais apie vaistinius preparatus.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos srities specialistų bendruomenės atsiliepimų tvarkymas siekiant užtikrinti suasmenintos informacijos teikimą

Mūsų atstovų surinkti atsiliepimai, gauti užpildžius ir pasitelkus klientų pasitenkinimo apklausas, yra renkami siekiant pritaikyti informaciją pagal individualias nuostatas. Atsiliepimuose pateikiamos jūsų kontaktinės nuostatos, kuriomis vadovaudamiesi susisiekiame su jumis, pageidaujamas komunikacijos kanalas; informacija apie sąveikos su mumis laiką, sąveikų vietą ir jūsų reakciją į įvairias sąveikas su mūsų atstovu, duomenys apie bet kokius ankstesnius ryšius su kitomis sveikatos priežiūros organizacijomis. Ši informacija yra tvarkoma įgyvendinant teisėtą mūsų interesą pagerinti veiksmingą ir sėkmingą verslo administravimą ir valdymą bei pasiūlyti naujausius sprendimus bendraujant su klientais apie vaistinius preparatus. Daugiau informacijos apie teisėtą interesą, kurio pagrindu atliekamas asmens duomenų tvarkymas, ieškokite šios Politikos 6 skyriuje.

Tiesioginė vaistinių preparatų rinkodara vaistinių ir didmeninių sveikatos priežiūros prekių parduotuvių darbuotojams

Vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys, informacija apie išsilavinimą ir darbo patirtį bei duomenys apie farmacijos specialistų pareigas yra renkami siekiant atlikti tiesioginę bendrovės parduodamų vaistinių preparatų, maisto papildų ir medicinos priemonių rinkodarą.

Ši informacija tvarkoma įgyvendinant teisėtą mūsų interesą veiksmingai ir sėkmingai administruoti bei valdyti savo verslą. Daugiau informacijos apie teisėtą interesą, kurio pagrindu atliekamas asmens duomenų tvarkymas, ieškokite šios Politikos 6 skyriuje.

Įvairių vaistinių preparatų klinikinių tyrimų vykdymas

Vardas, pavardė, lytis, amžius, kontaktiniai duomenys bei informacija apie bet kokį sveikatos sutrikimą yra naudojama siekiant atlikti klinikinius tyrimus ir suteikti informaciją apie vykstančius klinikinius tyrimus. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos apie savo teises, susijusias su profesionalios informacijos teikimu, ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Švietimo ir autorių teisių sutarčių sudarymas bei vykdymas

Vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai ir banko sąskaitos duomenys bei mokesčių mokėtojo kodas yra naudojamas siekiant sudaryti ir įvykdyti švietimo ir autorių teisių sutartis.

Ši informacija yra tvarkoma gavus sutikimą. Daugiau informacijos apie sutartį, kurios pagrindu yra tvarkoma asmeninė informacija, ieškokite šios Politikos 6 skyriuje.

b) Bendrieji tvarkymo tikslai

Šiame skyriuje aprašomi tolesni duomenų tvarkymo tikslai, kurie gali būti aktualūs abiem grupėms, t. y. specialistų bendruomenei ir galutiniams naudotojams.

Reikalavimų, kurie yra nurodyti įstatymuose ir reglamentuose, atitiktis

Tam tikrais atvejais jūsų asmeninę informaciją turime tvarkyti ar perduoti laikydamiesi įstatymų ir reglamentų. Tokiais atvejais mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją laikydamiesi įstatymų, o toks asmens duomenų tvarkymas ir perdavimas yra laikomas privalomu.

Nesėkmingų bandymų įsidarbinti metu pateiktos kandidatų informacijos saugojimas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris ir CV yra naudojami siekiant įvykdyti įdarbinimo procesus ir informuoti apie laisvas darbo vietas. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

UAB „Medis Pharma Lithuania“ organizuojamų prizų loterijų rengimas

Vardas, pavardė, lytis, amžius, el. pašto adresas ir adresas yra naudojami siekiant surengti prizų loterijas. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Nemokamų mėginių siuntimas paslaugas prenumeruojantiems naudotojams

Vardas, pavardė, lytis, amžius, el. pašto adresas ir adresas yra naudojami siekiant išsiųsti nemokamus mėginius. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Prieigos prie „Medisplus.si“ lojalumo klubo suteikimas ir naudojimas

Vardas, pavardė, lytis, amžius, el. pašto adresas, adresas, pirkimų istorija ir informacija apie prizus yra naudojama lojalumo klubo tikslais. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Prieigos prie „Novalac“ lojalumo klubo suteikimas ir naudojimas

Vardas, pavardė, lytis, amžius, el. pašto adresas, adresas ir vaiko amžius yra naudojami lojalumo klubo tikslais. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Prieigos prie „Defendyl/Imunoglukan“ lojalumo klubo suteikimas ir naudojimas

Vardas, pavardė, lytis, amžius, el. pašto adresas ir adresas yra naudojami lojalumo klubo tikslais. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Komunikacija su klientais, vykdoma atsižvelgiant į  klausą ir nepriklausomai nuo komunikacijos kanalo (bendravimas el. paštu, užpildžius kontaktinę formą mūsų interneto svetainėje, telefono skambučiu ir kt. priemonėmis)

Vardas, pavardė, lytis, amžius, el. pašto adresas ir adresas yra naudojami siekiant atsakyti į jūsų užklausą. Ši informacija yra tvarkoma įgyvendinant mūsų teisėtą interesą supažindinti savo klientus su papildoma informacija bei pristatymais, kurie gali būti naudojami siekiant pagerinti mūsų paslaugas. Daugiau informacijos apie teisėtą interesą, kurio pagrindu atliekamas asmens duomenų tvarkymas, ieškokite šios Politikos 6 skyriuje.

„Medis Awards“ konkurso vykdymas

Vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys bei informacija apie išsilavinimą, darbo patirtį, sveikatos priežiūros specialistų pareigas yra naudojama siekiant surengti „Medis Awards“ konkursą. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Naujienlaiškių platinimas galutiniams naudotojams

Vardas, pavardė, lytis, amžius, el. pašto adresas ir adresas yra naudojami naujienlaiškių platinimui. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Naujienlaiškiai yra platinami atliekant įprastą turinio tinkinimą ir atsižvelgiant į gaminius, kuriais susidomėjote ar kuriuos įsigijote mūsų internetinėje parduotuvėje. Šis turinio tinkinimas yra atliekamas įgyvendinant mūsų teisėtą interesą supažindinti savo klientus su papildoma informacija ir pristatymais, kurie gali būti naudojami siekiant pagerinti mūsų paslaugų paketą.

Naujienlaiškių platinimas partneriams ir galimiems partneriams

Vardas, pavardė ir el. pašto adresas yra naudojami naujienlaiškių platinimui. Ši informacija tvarkoma įgyvendinant teisėtą mūsų interesą siekiant palengvinti veiksmingą ir sėkmingą verslo administravimą bei valdymą. Daugiau informacijos apie teisėtą interesą, kurio pagrindu atliekamas asmens duomenų tvarkymas, ieškokite šios Politikos 6 skyriuje.

c) Tikslai, susiję su internetinės svetainės paslaugos teikimu:

Ši kategorija apima tvarkymo tikslus, kurie yra susiję su internetinės parduotuvės naudojimu.

Prieigos prie „Medis Group d.o.o.“ internetinės paskyros, kurią rasite www.medisplus.si internetinėje parduotuvėje, suteikimas ir naudojimas (internetinės parduotuvės naudojimas užsiregistravus)

Vardas, pavardė, lytis, el. pašto adresas ir adresas yra naudojami siekiant atlikti pirkimus internetinėje parduotuvėje. Ši informacija yra tvarkoma gavus jūsų sutikimą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti reklaminius pranešimus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Jūsų teisės“.

Klientų duomenų, užsakymų ir potencialių pirkėjų statistinės analizės

Ši informacija yra tvarkoma įgyvendinant mūsų teisėtą interesą optimizuoti UAB „Medis Pharma Lithuania“ reklamą ir operacijas.

Jei UAB „Medis Pharma Lithuania“ kiltų poreikis atlikti tolesnį asmens duomenų tvarkymą siekiant įgyvendinti tikslus, kurie nėra suderinami su pirmiau nurodytais tikslais, mes iš anksto įspėsime jus apie tokį duomenų tvarkymą ir paprašysime jūsų sutikimo jį atlikti.

5. Duomenų naudotojai

Duomenų valdytojas gali perduoti jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims. Trečiųjų šalių prieiga prie informacijos ir šių šalių atliekamas duomenų tvarkymas yra apribotas ir gali būti vykdomas tik siekiant įgyvendinti tikslus, kuriais šie duomenys buvo surinkti. Visos trečiosios šalys, kurioms mes galime suteikti jūsų asmens duomenis, įsipareigoja laikytis visų galiojančių įstatymų ir reglamentų bei šio Pareiškimo dėl privatumo nuostatų.

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją tik:

1. Šioms mūsų asocijuotosioms įmonėms:

 • „Medis, d.o.o.“, Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovėnija
 • „Medis GmbH“, St. campus 21, Europaring F15 301, A-2345 Brunn am Gebirge, Austrija
 • „Medis Pharma Bulgaria EOOD“, Sofia 1700, 31, Prof. Atanas Ishirkov street, office № 6, Bulgarija
 • „Medis International d.o.o.“ Sarajevo, Ahmed Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina
 • „Medis Adria d.o.o.“, Buzinska cesta 58, 10010 Zagreb-Buzin, Kroatija
 • „Medis Hungary Kft.“, VIV Center, Hosszúrét u. 1., 2045 Törökbálint, Vengrija
 • „Medis Makedonija DOOEL“, Skopje, Ul. Naum Naumovski Borče br. 50/2-6, Skopje-Centar, Makedonija
 • „Medis Poland Sp. z o.o.“, Ul. Aleksandra Wejnerta 21/23 lok. 8, 02- 619 Warszawa, Poland
 • „Medis RO S.R.L.“, 22 Nicolae Caramfil Street, Apt. 103, 014143 Bucharest, Romania
 • „Medis Pharma d.o.o.“ Belgrade, Milutina Milankovića 11b, 2 floor, 11070 Novi Beograd, Serbija
 • „Medis Pharma Slovakia s.r.o.“, Europeum City Center, Regus - 1st floor, Suche myto 1, Bratislava 81103

2. Įmonėms, kurios teikia pagalbines paslaugas, reikalingas įprastam mūsų bendrovės funkcionavimui (pašto, siuntų pristatymo, failų ir duomenų laikmenų sunaikinimo, IT įrenginių remonto ir programinės įrangos priežiūros, naujienlaiškių siuntimo internetinių priemonių ir kitų el. pašto paslaugų („Sendinblue“) teikėjams, CRM paslaugų teikėjams („VEEVA“), teisinių paslaugų teikėjams, administratoriams, žiniatinklio administratoriams ir kt.).

3. Mes teikiame duomenis viešosioms administracijos struktūroms ir teismams, kai tai atlikti reikalaujama pagal įstatymus ir reglamentus (pvz., gavę mokesčių administravimo įstaigų, teismų įsakymus ir kt. dokumentus).

4. Didmeninėms sveikatos priežiūros prekių parduotuvėms ir vaistinėms, kuriose užsiimame tiesiogine rinkodara.

5. Mes atskleidžiame asmens duomenis organizacijoms ar sveikatos priežiūros įstaigoms, kai to reikalaujama pagal įstatymus (pvz., informuojame Slovėnijos Respublikos Vaistinių preparatų ir medicinos priemonių priežiūros agentūrą apie nepageidaujamas vaistinių preparatų reakcijas užtikrindami farmakologinį budrumą).

Mes keičiamės tam tikra asmenine informacija su pirmiau nurodytomis trečiosiomis šalimis. Mes įsipareigojame užtikrinti, kad prieiga prie duomenų trečiosioms šalims bus suteikiama tik šiame Pareiškime nurodytais tikslais. Mes imsimės atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad prieiga prie jūsų asmens duomenų bus suteikiama tik tiems pirmiau išvardytų trečiųjų šalių darbuotojams, kuriems ši prieiga prie jūsų asmens duomenų yra reikalinga darbui atlikti. Mes taip pat ribojame „Medis Group“ ir asocijuotųjų įmonių darbuotojų prieigą prie asmens duomenų. Visi darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, įsipareigoja saugoti asmens duomenis, kuriuos tvarko.

Jūsų asmens duomenis taip pat gali tvarkyti „Medis Group“ ir pirmiau išvardytos trečiosios šalys, esančios už Europos ekonominės erdvės ribų, įskaitant šalis, kurios gali neužtikrinti tokio asmens duomenų apsaugos lygio, kuris galioja Europos ekonominėje erdvėje.

Laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos ir privatumo reglamentų mes imsimės atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad kiekvieno perdavimo metu jūsų asmens duomenys liktų saugūs ir apsaugoti. Mes išsiaiškinsime šias priemones sudarydami atitinkamos formos sutartis, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą.

6. Asmens duomenų naudojimo teisiniai pagrindai

Pagrindai, kuriais vadovaudamiesi naudojame jūsų asmeninę informaciją:

 • aiškus jūsų sutikimas – mes periodiškai galime paprašyti jūsų sutikimo naudoti asmens duomenis vienu ar keliais tikslais. Daugiau informacijos apie teises, kuriomis galite pasinaudoti, kai mes tvarkome jūsų duomenis gavę jūsų sutikimą, rasite skyriuje „Jūsų teisės“;
 • teisėti interesai – jūsų asmens duomenys padeda mums valdyti ir gerinti savo operacijas, mažinti paslaugų teikimo trikdžius. Naudodami jūsų asmens duomenis taip pat galime garantuoti aktualesnę komunikaciją, atitinkančią jūsų poreikius, bei užtikrinti, kad jūsų patirtis naudojantis mūsų paslaugomis ir gaminiais bus sėkminga ir veiksminga. Teisėti interesai gali apimti:
  • siekį padėti veiksmingai ir našiai administruoti bei valdyti savo verslą;
  • siekį suteikti klientams galimybę turėti greitą ir lengvą prieigą prie mūsų gaminių; o siekį užtikrinti vidinių procedūrų ir santykių su klientais valdymo politikų atitiktį;
  • siekį teikti naujausius sprendimus bendraujant su klientais apie vaistinius preparatus; o siekį supažindinti savo klientus su papildoma informacija bei pristatymais, kurie gali
  • būti naudojami siekiant pagerinti mūsų teikiamas paslaugas.

Tvarkydami jūsų asmens duomenis mūsų teisėtų interesų pagrindu mes aiškiai nurodysime tai šioje Politikoje arba iš anksto informuosime jus pateikdami specialią formą.

 • Sutartiniai arba ikisutartiniai santykiai – jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kai tai atlikti būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį su jumis. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiek, kiek trunka sutarties galiojimas, įskaitant garantinį ar kitus laikotarpius, kurie yra apskaičiuojami laikantis sudarytos sutarties (pvz., kol įvykdome jūsų užsakymus internetinėje parduotuvėje).
 • Įstatymai – jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kai to reikalaujama pagal įstatymus (pvz., mokesčių įstatymus).

Jūs privalote pateikti asmeninę informaciją, kurią mes renkame ir tvarkome laikydamiesi įstatymų ir reglamentų. Asmeninę informaciją, kuri yra reikalinga sutarčiai sudaryti (ir įgyvendinti), pateikiate

savanoriškai. Tačiau norime pabrėžti: jeigu nepateiksite asmeninės informacijos, kuri yra reikalinga norint suteikti tam tikrą paslaugą, mes negalėsime suteikti minėtosios paslaugos (pvz., apsiperkant mūsų internetinėje parduotuvėje privaloma pateikti savo el. pašto adresą, nes jis yra reikalingas siekiant įvykdyti užsakymą).

Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi gavus jūsų sutikimą, visuomet yra pateikiami savanoriškai, o atsisakymas juos pateikti neužtraukia jums jokių neigiamų pasekmių. Tačiau norime pabrėžti: jeigu neduosite sutikimo arba atsiimsite savo sutikimą, negalėsime suteikti tam tikrų paslaugų (pvz., negalėsime leisti naudotis „Novalac“ lojalumo klubu).

7. Duomenų saugojimo laikotarpis

Mes saugome visus asmens duomenis, kuriuos tvarkome laikydamiesi įstatymų ir reglamentų, tik tiek, kiek būtina norint pasiekti tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti.

Jei asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra apibrėžtas įstatymu, duomenys saugomi laikantis galiojančių įstatymų nuostatų.

Jei asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi sutarties pagrindu, duomenys saugomi visą sutarties galiojimo laiką, įskaitant garantinį ar bet kokį kitą laikotarpį, kuris yra apskaičiuojamas laikantis sudarytos sutarties.

Rinkdami ir tvarkydami asmeninę informaciją gavę aiškų jūsų sutikimą, mes saugome jūsų asmeninę informaciją visą laiką arba kol atsiimsite sutikimą. Pasiekę tikslą, kuriuo tvarkome jūsų informaciją, mes pašalinsime jūsų informaciją, net jei jūs neatsiimsite savo sutikimo ją tvarkyti. Pavyzdžiui, organizuojant prizų loteriją surinktų duomenų tvarkymas laikomas atliktu išdalijus prizus, todėl pašalinsime visų dalyvių duomenis (išskyrus tuos, kuriuos privalome turėti dėl teisinių priežasčių), net jei jūs nesikreipsite dėl duomenų atšaukimo, nes duomenų rinkimo tikslas (t. y. prizų išdalijimas) bus laikomas įgyvendintu.

8. Duomenų apsaugos būdai 

UAB „Medis Pharma Lithuania“ įsipareigoja saugoti asmeninę informaciją, kurią mums suteikiate. UAB „Medis Pharma Lithuania“ imsis visų galimų veiksmų, kad apsaugotų asmens duomenis nuo bet kokio pažeidimo arba neteisėto duomenų naudojimo.

Mes saugome asmens duomenis popierine arba skaitmenine forma. Visi popieriniai dokumentai, kuriuose yra jūsų asmens duomenys, yra laikomi apsaugotose vietose; mūsų kompiuterinės sistemos yra apsaugotos techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kurios užkerta kelią bet kokiam atsitiktiniam arba tyčiniam jūsų asmens duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, neleistinam atskleidimui ar prieigai.

Techninės ir organizacinės priemonės, kurias naudojame jūsų asmens duomenų apsaugai, apima, bet neapsiriboja:

 • reguliariu tinkamai apsaugotų atsarginių kopijų kūrimu;
 • prieigos prie asmens duomenų ribojimu;
 • reguliariais asmens duomenų apsaugos ir priežiūros darbo metu mokymais, kuriuos teikiame darbuotojams;
 • slaptažodžio sistema;
 • tinkamos programinės įrangos apsaugos naudojimu.

Pasibaigus saugojimo laikotarpiui arba atšaukus gautą sutikimą, duomenys (įskaitant bet kokias jų kopijas) yra nedelsiant, neatkuriamai ir visam laikui pašalinami. Bet kokios asmens duomenų laikmenos, kuriose buvo saugoma tokia informacija, yra sunaikinamos ar pašalinamos.

Įvykus asmens duomenų pažeidimui mes nedelsdami informuosime kompetentingą priežiūros įstaigą. Slovėnijoje kompetentinga asmens duomenų apsaugos įstaiga yra Informacijos komisaras. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie kompetentingos įstaigos funkcijas, apsilankykite jos interneto svetainėje. Įtarus baudžiamąjį nusikaltimą, susijusį su asmens duomenų apsaugos pažeidimu, mes nedelsdami pranešime policijai ar kompetentingai prokuratūrai.

Kilus didelei asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikai, susijusiai su asmenų, kurių asmens duomenis tvarkome, teisėmis ir laisvėmis, mes skubiai ir be jokio atidėliojimo informuosime jus apie tokį pažeidimą.

9. Jūsų teisės

UAB „Medis Pharma Lithuania“ užtikrina, kad galite pasinaudoti visomis su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis, kurios jums priklauso.

Gaminių naujienlaiškių prenumeratos atšaukimas

Jei nebenorite gauti informacijos apie UAB „Medis Pharma Lithuania“ ir jos asocijuotųjų įmonių parduodamus gaminius, galite susisiekti su mumis adresu gdpr(at)medis.com paskambinti telefonu +370 68 735 006 arba informuoti mūsų profesionalų partnerį jo apsilankymo metu (jei esate sveikatos priežiūros specialistas arba farmacininkas).

Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu pateikti UAB „Medis Pharma Lithuania“ prašymą:

 • Patvirtinti, ar su Duomenų subjektu susiję duomenys yra tvarkomi.
 • Suteikti prieigą prie asmens duomenų:
  Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik mums patvirtinus, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Jūs turite teisę prašyti suteikti informaciją apie tai, kokie duomenys yra tvarkomi, ir koks yra tokios informacijos šaltinis.
 • Pataisyti netikslius arba neišsamius asmens duomenis, kurie yra susiję su Duomenų subjektu:
  Nepamirškite kiek įmanoma greičiau informuoti apie bet kokius jūsų asmeninės informacijos pasikeitimus, nes tai yra vienintelis būdas užtikrinti mūsų saugomų asmens duomenų tikslumą ir vientisumą. Galite informuoti mus apie bet kokius pasikeitimus naudodami kontaktinius duomenis, pateiktus šios Politikos 10 skyriuje.
 • Pateikti suteiktų asmens duomenų spaudinį susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu.
 • Suteikti teisę reikalauti pašalinti asmens duomenis (t. y. „teisę būti pamirštam“):
  Teisė reikalauti pašalinti asmens duomenis yra apribota, nes mes negalime pašalinti asmens duomenų, kuriuos tvarkome vadovaudamiesi įstatymais ir reglamentais ar sutartiniais mūsų santykiais (įskaitant bet kokius garantinius ar kitus laikotarpius, kurie gali būti skaičiuojami laikantis tam tikros sutarties).
 • Suteikti teisę apriboti tvarkymą (t. y. teise prašyti apriboti duomenų tvarkymą galima pasinaudoti vykdant mūsų tvarkomų asmens duomenų vientisumo patikrinimą).
 • Suteikti teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi:
  Teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu galima pasinaudoti tik duomenų tvarkymui, kuris yra atliekamas remiantis teisėtu interesu (atvejai, kai teisėtas interesas yra laikomas jūsų asmeninės informacijos tvarkymo pagrindu, yra nurodyti šioje Politikoje arba iš anksto pateikus jums informaciją apie tokį duomenų tvarkymą), ir tvarkymui, atliekamam tiesioginės rinkodaros bei profiliavimo tikslais.
 • Užtikrinti, kad duomenys yra tinkami perdavimui, ir suteikti Duomenų subjektui duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu arba perduoti duomenis tiesiogiai kitam Duomenų valdytojui.

Teisė atsiimti sutikimą suteikiama, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, kai sutikimo atsiėmimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas prieš atsiimant tokį sutikimą, teisėtumui. Asmuo gali atsiimti sutikimą bet kokiu būdu, kuris yra nurodytas šios Politikos 10 skyriuje. Atsiimdami sutikimą neužsitraukiate jokių neigiamų pasekmių. Atsiėmus sutikimą mes negalėsime pasiūlyti jums tam tikrų paslaugų, jei minėtųjų paslaugų pobūdis neleidžia jų suteikti neturint jūsų asmeninės informacijos (pvz., negalėdami tvarkyti jūsų el. pašto adreso, negalime siųsti jums el. pranešimų). Kiekvienas asmuo, su kuriuo yra susiję duomenys, turi teisę pateikti skundą dėl mūsų veiksmų Informacijos komisarui.

Galite pasinaudoti savo teisėmis susisiekdami su mumis el. paštu ir pranešimo temoje nurodydami Asmens duomenų apsauga arba paskambindami mums telefonu:

UAB „Medis Pharma Lithuania“ įsipareigoja atsakyti į Duomenų subjekto užklausas nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau nei per įstatymuose numatytus terminus.

10. Kontaktiniai duomenys

UAB „Medis Pharma Lithuania“ bendrovės paskirtas atsakingasis asmuo arba Duomenų apsaugos pareigūnas atsakys į jūsų klausimus, susijusius su jūsų informacijos konfidencialumu, informacijos rinkimo ir tvarkymo būdais ar prašymus pasinaudoti teisėmis, kurios yra susijusios su jūsų informacija. Norėdami susisiekti su įgaliotuoju Duomenų apsaugos pareigūnu, nusiųskite laišką el. pašto adresu gdpr(at)medis.com arba paskambinkite tel. ++370 68 735 006.

11. Apibrėžtys

Šiame skyriuje pateikiamos Politikoje vartojamų sąvokų apibrėžtys.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti: vardas, asmens kodas, žiniatinklio identifikatoriai bei veiksniai, apibūdinantys asmens fizinį, fiziologinį, genetinį, psichinį, ekonominį, kultūrinį arba socialinį identitetą.

Duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai tokios informacijos rinkimas, redagavimas, saugojimas, keitimas, peržiūra, atgavimas ir pašalinimas.

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šios Politikos tikslais Duomenų valdytoju laikoma UAB „Medis Pharma Lithuania“.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Specialistų bendruomenė – fiziniai asmenys, einantys sveikatos priežiūros arba farmacininko pareigas (pvz., dirbantys sveikatos priežiūros įstaigose, vaistinėse), bei žmonės, dirbantys didmeninėse sveikatos priežiūros prekių parduotuvėse, su kuriomis mes bendradarbiaujame.

Galutinis naudotojas – bet koks fizinis asmuo, kuris naudojasi mūsų paslaugomis (įskaitant internetinės parduotuvės lankytojus, lojalumo klubų narius ir kt.).

12. Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę periodiškai atnaujinti šį Pareiškimą dėl privatumo, keisti jį atsižvelgiant į esamą situaciją ir Asmens duomenų apsaugos įstatymus. Dėl šios priežasties prašome jūsų prieš pateikiant savo asmeninę informaciją patikrinti naujausią šio dokumento versiją, kad susipažintumėte su jos atnaujinimais ar pakeitimais.

Naujausią Politikos versiją rasite mūsų interneto svetainėje adresu https://www.medis.com/en/privatumo-politika/