Zavedamo se, da vsaka gradnja vpliva na okolje in lahko povzroči njegovo degradacijo. Naš cilj je torej, da tudi v urbanih okoljih čim bolj zmanjšamo negativen vpliv na naravo. Zato naših zelenih površin ne kosimo vsak teden, temveč gojimo medovite cvetlice, drevesa in grmovnice, ki privabljajo žuželke, ptice in manjše živali ter s tem spodbujamo biotsko raznovrstnost v okolici.Mojca Fišer razvijalka in skrbnica nepremičnin

Skrb za okolje

S svojim ravnanjem prispevamo k trajnostnemu in zdravemu okolju:

  • Odpadke dosledno recikliramo in v pisarnah ne dovolimo uporabe plastike za enkratno uporabo.
  • Pijemo vodo iz pipe in se izogibamo uporabi ustekleničene vode, kjer je le mogoče.
  • Zaposleni redno sodelujemo pri čiščenju okolice.
  • Z odpadno embalažo ravnamo odgovorno in kartonske škatle ponovno uporabljamo.
  • Naše odprte pisarne so svetle in zračne, polne zelenih rastlin.
  • Pri izbiri pohištva vlagamo v trajnostne materiale, kot sta les in steklo, ter si prizadevamo za dolgo življenjsko dobo naše pisarniške opreme.
  • Večina naših promocijskih materialov je digitalnih ali namenjenih daljši uporabi.
  • Račune obdelujemo brezpapirno in uporabljamo druge brezpapirne aplikacije, tiskamo pa premišljeno in le na recikliran papir.

Projekt Živi vrt

Skrbimo za okolje in ga aktivno ščitimo. Zato smo se pridružili globalnemu in strateškemu projektu Živi vrt, katerega glavna vizija je varovanje okolja. S tem projektom je Medis kot prvo podjetje v Sloveniji postavil ptičje gnezdilnice na streho skladišča in drugod v neposredni bližini ter zasadil grmovnice in drevesa okoli stavb.

Preberite več

Pomagamo čebelam

Da privabimo čebele in druge žuželke opraševalke v svoje okolje, smo zasadili veliko cvetočih grmovnic in uredili velik, čebelam prijazen travnik, ki ga kosimo le dvakrat letno.

Zavedamo se, da ima vsaka gradnja škodljiv vpliv na okolje. Naravo v urbanih okoljih moramo čim manj obremenjevati. V okolici poslovne stavbe namesto košenih travnikov, ki so za večino živali neuporabni, vzdržujemo travnike, ki privabljajo žuželke, ptice in druge male živali. Ohranjamo lokalno grmovje in drevesa, ki rodijo plodove, ki so všeč pticam.Mojca Fišerrazvijalka in skrbnica nepremičnin