Vodstvo

Martina Perharič

Martina Perharič

direktorica družbe in članica uprave

Maja Strnad Cestar

Maja Strnad Cestar

operativna direktorica in članica uprave

Erna Slana

Erna Slana

direktorica sektorja Finance in računovodstvo ter članica uprave

Slavko Pušavec

Slavko Pušavec

direktor za področje skladnosti

Maja Rojšek

Maja Rojšek

direktorica Kadrovske službe

Cvetka Hočevar

Cvetka Hočevar

direktorica službe IT

Medis Therapeutics
Vladko Borić

Vladko Borić

direktor sektorja Rx

Lucija Rus

Lucija Rus

direktorica marketinga sektorja Rx

Sektor CHC
Maja Frelih

Maja Frelih

direktorica sektorja CHC

Katja Škofic Krašovec

Katja Škofic Krašovec

direktorica mednarodnega poslovanja

Sektor Bolnišnična oskrba
Albina Pečarič

Albina Pečarič

direktorica sektorja Bolnišnična oskrba in diagnostika

Sektor Estetika
Nataša Špehar

Nataša Špehar

direktorica sektorja Medis Aesthetics

Razvoj poslovanja

Marjeta Udovič

Marjeta Udovič

direktorica sektorja razvoja poslovanja in strateških partnerstev

Poslovanje

Živa Strnad

Živa Strnad

direktorica službe Korporativno komuniciranje in PR

Urša Klun

Urša Klun

direktorica sektorja Regulativa

Daša Balderman

Daša Balderman

direktorica sektorja Veletrgovina

Nadija Hlača Vravnik

Nadija Hlača Vravnik

direktorica službe Kakovost