Odlična izkušnja zaposlenih

Naše poslanstvo ni le izboljšati ali ohraniti zdravje bolnikov, temveč tudi zagotoviti kar najboljšo izkušnjo in dobro počutje zaposlenih. Pri tem se osredotočamo na individualno izkušnjo vsakega zaposlenega. Prav to je naša največja konkurenčna prednost. 

Razvoj talentov

Razvijamo talente, saj so ključni za izboljšanje uspešnosti podjetja.

Motiviranost in zadovoljstvo pri delu

Želimo, da so naši zaposleni zadovoljni in motivirani ter tako vsak dan delajo najbolje, kot lahko.

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

Naše zaposlene podpiramo pri usklajevanju kariernih ciljev in družinskih obveznosti.

Nenehno učenje

Z individualnimi razvojnimi načrti spodbujamo kulturo nenehnega učenja in ustvarjalnosti.

Prilagodljiv način dela

Omogočamo delo od doma in fleksibilni delovni čas.

Spodbudno delovno okolje

Nudimo spodbudno, spoštljivo, varno in vključujoče delovno okolje, v katerem imajo vsi zaposleni enake možnosti.

Pristna kultura

Naše vrednote živimo vsak dan in tako ustvarjamo pristno kulturo, kjer so razlike med ljudmi prepoznane in cenjene.

Plačilo in nagrajevanje

Ponujamo konkurenčno plačilo in sistem nagrajevanja, ki temelji na uspešnosti vsakega posameznika.

5,7/7

zadovoljstvo pri delu

+66

indeks priporočilnosti

5,9/7

delovna zavzetost

Zadovoljni pri delu in zelo zavzeti

Želimo si, da imajo zaposleni resnično radi svoje delo in da ga opravljajo z dobro energijo. Da nam to uspeva, dokazujejo odlični rezultati ankete o zadovoljstvu in zavzetosti, ki jih vsako leto redno izvajamo.

Rezultati zadnje ankete so pokazali, da je zadovoljstvo zaposlenih izjemno visoko, saj je bila povprečna ocena 5,70 (na lestvici od 1 do 7) in se je povečala v primerjavi s prejšnjim merjenjem zadovoljstva. Med najvišje ocenjenimi področji so zaposleni navedli občutek lastne uspešnosti pri delu, odnose v timu in delovne razmere. 

Redno merimo tudi delovno zavzetost zaposlenih. Povprečna ocena delovne zavzetosti je znašala 5,88 (na lestvici od 1 do 7), kar kaže na visoko raven zavzetosti med zaposlenimi in se med drugim pozitivno odraža v večji učinkovitosti podjetja, manjši odsotnosti in verjetnosti, da bodo zaposleni zapustili podjetje.

Po indeksu NPS (Net Promoter Score) bi velika večina zaposlenih z veseljem priporočila Medis kot delodajalca. Indeks NPS za leto 2023 je v Medisu znašal zelo visokih +66 (na lestvici od –100 do +100).

Pridružite se
nam

Preverite priložnosti za zaposlitev v Medisu.

Prosta delovna mesta