Razvoj zaposlenih

Verjamemo, da so razvoj zaposlenihustrezno znanje in izobraževanje temelj učinkovitega vodenja. Takšno upravljanje s kadri spodbuja zavzetost in zadovoljstvo pri delu, kar omogoča višjo produktivnost. S stalnim razvojem ustreznih spretnosti in kompetenc lahko zaposleni presežejo ne samo svoje, temveč tudi cilje podjetja. 

Več kot 95 % zaposlenih se vsako leto udeleži vsaj enega zunanjega izobraževanja. Na letni ravni dosegamo povprečje 50 ur izobraževanja na posameznega zaposlenega. Naše uvajanje novo zaposlenih in mentorski program omogočata lažji prehod in sta prva koraka v življenjskem ciklu vsakega zaposlenega.

Redna anketa o zadovoljstvu pri delu

Povezava z našimi vrednotami in kulturo je dobra osnova, na kateri lahko gradimo z izobraževanjiindividualnimi razvojnimi načrti in napredovanji – odvisno od vsakega zaposlenega. Skozi razvoj zaposlenih in načrtovanje nasledstev skrbimo za zdravo vodstveno strukturo.

Naši vodje so ambiciozni, usmerjeni v rezultate in ljudi ter prek rednih letnih razgovorov s svojimi zaposlenimi aktivno iščejo povratne informacije. Pomemben vir informacij so redne letne ankete (npr. anketi o zadovoljstvu in delovni zavzetosti ter obveščenosti), ki pomagajo ustvariti celostno sliko o delovanju oddelkov ter prispevajo k osebni in profesionalni rasti vseh zaposlenih.

Delo v Medisu

Transparentna komunikacija

Več kot 88 % zaposlenih bi svojim prijateljem ali znancem predlagalo, da bi njihova podjetja obveščala zaposlene na enak način, kot to počnemo mi. Pri tem zaposleni navajajo, da so vodje glavni vir informacij. Transparentnost krepimo tudi z rednimi sestanki, pogostimi objavami na intranetu in internimi novičniki.

Skrb za zdravje in dobro počutje

V skladu s poslanstvom podjetja spodbujamo zdrav način življenja. Zaposlenim sofinanciramo karte za fitnes center, financiramo udeležbo na amaterskih športnih tekmovanjih, ki se jih zaposleni množično udeležujejo. Izvajamo tudi telovadbo na delovnem mestu in organiziramo športne dni.

 

Upravljanje idej in znanja v podjetju

Pomembne so vse zbrane ideje, tudi majhne, ki z ustrezno adaptacijo lahko postanejo velike, morda celo prelomne, zato je pomembno, da jih zapišemo in da jih vidi in komentira čim večje število sodelavcev. Vse zbrane ideje zato skrbno obravnavamo z našo lastno aplikacijo za zbiranje idej, najboljše pa enkrat letno tudi nagradimo.

Druženje in medsebojna povezanost

Verjamemo, da je zdravo življenje dobra popotnica za fizično in duševno zdravje. Spodbujamo pomembnost obeh in na letnih oddelčnih srečanjih poskrbimo, da znanje pridobimo tudi prek raznolikih zabavnih in rekreacijskih aktivnosti. Pomemben del našega uspeha je namreč tudi medsebojna povezanost.

Program mentorstva

Tudi v družbi Medis je mentorstvo eden izmed ključnih korakov onboardinga – načrtovanega uvajanja in integracije novega sodelavca v delovno okolje. Dobro izvedeno mentorstvo pripomore k večji verjetnosti, da zaposleni v podjetju ostanejo dlje časa, da dosegajo zastavljene cilje in da so na delovnem mestu bolj zadovoljni.

Mentor sodelavcu pomaga postavljati cilje in graditi kompetence za njihovo doseganje, obenem pa ga spozna s kulturo podjetja in sodelavci.

V Medisu zato veliko pozornosti posvetimo izboru dobrih mentorjev, ki imajo bogato znanje in izkušnje na svojem področju dela, dobro razvite medosebne spretnosti ter so pripravljeni vložiti svoj čas in trud.

Veseli smo, da imamo v Medisu veliko dobrih mentorjev, izmed katerih vsako leto izberemo in nagradimo najboljše, ki prejmejo priznanje za izjemno mentorstvo.

Pridružite se
nam

Preverite priložnosti za zaposlitev v Medisu.

Prosta delovna mesta