Delo v mednarodnem okolju

Zaposlene spodbujamo k razvoju, rasti in jim dajemo dovolj izzivov, ki jih omogoča delo v mednarodnem okolju. Ponujamo možnosti vertikalnega in horizontalnega napredovanja, hibridnih oblik dela in fleksibilen delovni čas ter se tako čim bolj prilagajamo potrebam zaposlenih.

Skrbimo, da se zaposleni pri nas dobro počutijo in pridobivajo prava znanja, tj. tista, ki jih potrebujejo, da svoje delo dobro in strokovno opravljajo. Zato za vsakega zaposlenega pripravimo individualni razvojni načrt.

Nenehno pridobivamo nova znanja

Ves čas spodbujamo interni prenos znanja z izkušenejših kadrov na manj izkušene, in sicer v obliki mentorstev in coachinga. Prenos znanja pa gre tudi v obratni smeri, od mlajših k drugim sodelavcem. Tak primer prenosa znanja so, na primer, naši milenijski podkasti.

Udeležujemo se tudi zunanjih izobraževanj. Kar 95 % zaposlenih vsako leto obišče vsaj eno zunanje izobraževanje. Povprečno vsak zaposleni opravi kar 50 ur izobraževanj na leto.

Program mentorstva

Mentorstvo je eden izmed ključnih korakov uvajanja na novo delovno mesto. Vsakemu novozaposlenemu dodelimo usposobljenega mentorja. Mentor sodelavcu pomaga postaviti cilje in graditi kompetence, s katerimi bo lahko dosegel zastavljene cilje, obenem pa ga seznani tudi s kulturo podjetja in sodelavci.

V Medisu veliko pozornosti posvetimo izboru dobrih mentorjev, ki imajo bogato znanje in izkušnje na svojem področju dela, so spretni v medosebnih odnosih in so pripravljeni vložiti svoj dodatni čas in trud v prenos znanja in usmerjanje svojega novega sodelavca.

Skrbno voden program uvajanja

Dober začetek v novem delovnem okolju je pomemben, zato veliko truda vlagamo v usmerjeno in prilagojeno uvajanje novih sodelavcev, da bi bil njihov začetek v podjetju čim bolj prijazen in čim manj stresen. Obenem pa novega zaposlenega opremimo z znanji, ki jih od njih zahteva novo delovno mesto.