Kultura odprtosti in odgovornosti

Medis je bil ustanovljen leta 1989, in sicer na vrednotah, kot so znanje, timsko delo, spoštovanje in odgovornost. To so vrednote, ki označujejo Medis še danes, ko smo mednarodno prepoznano, trdno in sodobno podjetje, z visokim ugledom v strokovni javnosti.

Sodelavci, ki se nam na novo pridružijo, pogosto potrdijo, da so ljudje, kultura, vrednote, in vse, kar je povezano z delom v Medisu, nekaj edinstvenega.

72 %

vodstvenih položajev zasedajo ženske

6,2/7

ocena odnosov v timu

6,3/7

ocena delovnega okolja in razmer

Povezujejo nas odlični odnosi

Spodbujamo medsebojno spoštovanje in gradimo odlične odnose med zaposlenimi ter z našimi poslovnimi partnerji in strankami. Radi se tudi zabavamo na neformalnih druženjih s sodelavci. Mesečno organiziramo skupne dogodke za vse oddelke, na rednih letnih srečanjih pa poskrbimo, da znanje pridobimo tudi prek raznolikih zabavnih in rekreacijskih dejavnosti, ki nas še dodatno povezujejo.

Spodbujamo inovativnost

V Medisu poskušamo vključiti inovativnost v naš vsakdan. Vse ideje, tudi majhne, imajo možnost spremeniti stvari na bolje. Za pridobivanje, ocenjevanje in nagrajevanje idej uporabljamo Idejnico, interno aplikacijo za zbiranje idej zaposlenih. Najboljše predloge enkrat na leto tudi nagradimo. 

Spoštujemo raznolikost

Zaposlujemo enakovredno in ustvarjamo spoštljivo in vključujoče delovno okolje, v katerem lahko zaposleni uresničijo svoj polni potencial, ne glede na etično, versko, rasno, spolno ali drugo pripadnost.

Ta vidik je za nas zelo pomemben, saj Medis posluje v večkulturnem okolju, zato gradimo na medsebojnem spoštovanju, vključevanju in sprejemanju raznolikosti.

Transparentna komunikacija

Več kot 88 % zaposlenih bi svojim prijateljem ali znancem predlagalo, da bi njihova podjetja obveščala zaposlene na enak način, kot to počnemo mi. Pri tem zaposleni navajajo, da so vodje glavni vir informacij.

Transparentnost v komuniciranju krepimo tudi z rednimi sestanki, pogostimi objavami na intranetu in v internih novičnikih