Politika kakovosti

Svoji strankam Medis zagotavlja storitve, ki dosegajo najvišje standarde kakovosti. Zavezanost kakovosti je osnovna strateška usmeritev podjetja. 

Politika kakovosti pomeni zavezanost, da:

  • nenehno izboljšujemo in usklajujemo učinkovitost sistema vodenja kakovosti,
  • kakovostno izvajamo storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve odjemalca,
  • z najvišjo stopnjo ustvarjalnosti in kakovosti skrbimo za nenehen napredek na vseh področjih svojega dela,
  • izjemno skrbimo za svoje stranke in vselej skušamo preseči njihova pričakovanja,
  • razvijamo partnersko sodelovanje z našimi dobavitelji in izvajalci storitev,
  • delujemo v skladu z visokimi etičnimi standardi in si prizadevamo dajati zgled sodelavcem, partnerjem, strankam ter okolju, v katerem živimo in delamo,
  • dosledno spremljamo in usklajujemo sisteme vodenja z veljavnimi zakonskimi in drugimi zahtevami glede kakovosti, varnosti izdelkov ter varnosti in zdravja pri delu,
  • skrbimo za stalno izobraževanje in nenehno osebnostno rast zaposlenih ter spodbujamo in motiviramo sodelavce, kar posledično vodi k večji pripadnosti zaposlenih do podjetja in njihovemu zadovoljstvu,
  • zagotavljamo primerno varno in zdravo delovno okolje,
  • negujemo pozitiven odnos do narave ter poslovnega in lokalnega okolja.

Sistem vodenja kakovosti

Sistem kakovosti vzdržujemo na ravni zahtev mednarodnih standardov za kakovost ISO 9001:2015 za trženje, prodajo in distribucijo farmacevtskih in medicinskih izdelkov.

Izpolnjujemo tudi standard ISO 9001:2015, vključno s HACCP po CAC/RCP 1-1969/2003, za trženje prehranskih dopolnil in živil za posebne zdravstvene namene.

ISO 9001-2015

Iskrene povratne informacije

V Medisu smo zavezani k preglednemu poslovanju in v skladu z našim kodeksom poslovanja ter kodeksoma EFPIA in MedTech Europe.

Vsi zaposleni v Medisu so zavezani Medisovi politiki proti podkupovanju in korupciji.

Pohvale in pritožbe

Ali ste naleteli na težavo, ki bi jo moralo podjetje ali zaposleni izboljšati? O tem želimo izvedeti več. Vaše povratne informacije so lahko tudi anonimne.

Pošlji svoje mnenje