Raziskava: medisovci smo zadovoljni in zavzeti

Raziskava: medisovci smo zadovoljni in zavzeti

V Medisu vsako leto izmerimo klimo v podjetju in pripravimo načrt možnih ukrepov za izboljšave, saj želimo, da se vsak zaposleni v našem podjetju resnično dobro počuti. V letu 2019 smo poleg zadovoljstva pri delu prvič merili tudi delovno zavzetost zaposlenih.

Izkazalo se je, da smo medisovci ne le zadovoljni z delom, temveč smo delu predani in se ga lotevamo z veliko energije in volje. Povprečna ocena zadovoljstva pri delu je znašala 5,88 točke, kar je le za 0,02 točke manj kot lani. Ob večjem številu zaposlenih pa to ostaja dober rezultat.

Skupaj je odgovorilo 265 zaposlenih, delež odgovorov pa se je v primerjavi z lanskim letom precej zvišal, saj smo poleg zadovoljstva pri delu letos merili tudi delovno zavzetost zaposlenih. Analizirali smo malo več kot 29 tisoč odgovorov. Poleg skupne ocene tudi posamezni odgovori nakazujejo na precej visoko zadovoljstvo pri delu, saj je delež odgovorov, ocenjenih s 5, 6 in 7, 76-odstoten.

Rezultati po podjetjih kažejo, da so v večini podjetij zaposleni pri delu (zelo) zadovoljni. Razen dveh so tudi tokrat vsa podjetja dosegla stopnjo zadovoljstva več kot 5,6 točke. Na vrhu lestvice se letos nahajajo sodelavci iz Avstrije, ponovno pa so pri vrhu tudi sodelavci iz Srbije in iz Bolgarije.

S čim smo medisovci najbolj zadovoljni?

Na splošno je najvišje zadovoljstvo z odnosi s sodelavci znotraj sektorja in z vrsto dela, ki ga opravljamo. To kaže, da so odnosi zelo pomemben vidik zadovoljstva z delom, prav tako pa smo v splošnem zadovoljni s svojim delom in ga vidimo kot skladnega s poslanstvom podjetja.

Ocena po področjih dela

V primerjavi z lanskim letom je zaznati zvišanje zadovoljstva na področjih: 

  • stopnje odgovornosti pri delu,
  • delovnega okolja in
  • občutka lastne uspešnosti pri delu.

Po drugi strani se je zadovoljstvo v primerjavi z lanskim letom najbolj znižalo na področju odnosa neposredno nadrejenega in organiziranosti podjetja.

Kaj pa delovna zavzetost?

Na področju psihologije dela in organizacije se v zadnjem času pojavlja trend vedno pogostejšega preučevanja delovne zavzetosti v podjetjih. Samo zadovoljstvo zaposlenih namreč ni vse; pomembno je, da so zaposleni tudi zavzeti. S tem podjetje in zaposleni soustvarjajo zgodbo o uspehu: podjetje dobro posluje, zaposleni pa delo doživljajo kot izpolnjujoče. 

Delovno zavzetost lahko opredelimo kot visoko raven energije, predanosti, entuziazma med delom in vpetosti v delovne aktivnosti. Zaposleni, ki je zavzet, je bolj produktiven, bolj pripaden podjetju, manj pod stresom in bolj zadovoljen z osebnim življenjem. Delo mu ni v breme, temveč je nov izziv.

Letos smo tako prvič izmerili delovno zavzetost zaposlenih v Medisu. Povprečna ocena delovne zavzetosti v skupini Medis je 4,81 točke (na lestvici od 1 do 6). Dosegli smo zelo dober rezultat, saj ima skoraj 69 % zaposlenih v skupini Medis visoko ali zelo visoko delovno zavzetost. Za primerjavo: rezultati, zbrani v več državah, kažejo, da ima tak rezultat v povprečju 57,7 % zaposlenih v podjetjih.

Poznavanje razlogov za nižje zadovoljstvo omogoča njihovo hitrejšo in učinkovito odpravo, medtem ko dobre prakse lahko prenesemo na druga področja, kjer bi želeli zadovoljstvo izboljšati. Svoje delovno okolje in odnose soustvarjamo vsi in zato tudi vsak izmed nas vpliva nanje. V Medisu so zato dobrodošle majhne geste, s katerimi lahko sebi in drugim polepšamo dan in prispevamo k ustvarjalnosti in dobremu počutju vseh v podjetju. Obenem poskušamo odprto izraziti svoja mnenja in ideje, saj komunikacija odpira vrata in je ključnega pomena za nadaljnji razvoj in dobro delovno okolje.

5,88
(od 7,00)

Povprečna ocena zadovoljstva pri delu

Sorodne novice