Rekordno zadovoljstvo v Medisu

Rekordno zadovoljstvo v Medisu

Leto 2020 je bilo vse prej kot običajno in enostavno. Delo smo v veliki meri prenesli v domače okolje, ga digitalizirali in se privadili na spletne interakcije s sodelavci. Prav zato nas je zelo zanimalo, kako bodo nove razmere vplivale na zadovoljstvo zaposlenih. In rezultati so prinesli prijetno presenečenje: v letu 2020 je zadovoljstvo zaposlenih v Medisu doseglo rekorden povprečni rezultat – kar 6,00!

Skupaj je odgovorilo 273 zaposlenih, delež odgovorov pa v primerjavi z lanskim letom sorazmerno raste zaradi večjega števila zaposlenih. Analizirali smo malo več kot 30 tisoč odgovorov, vsi podatki so bili skrbno obdelani in vključeni v individualna poročila za vodje. Številke v oklepajih so primerljivi podatki za leto 2019. Poleg skupne ocene tudi posamezni odgovori kažejo visoko zadovoljstvo pri delu, saj je delež odgovorov, ocenjenih s 5, 6 in 7, znašal 77%.

S čim smo medisovci najbolj zadovoljni?

Na splošno je najvišje zadovoljstvo z odnosi s sodelavci znotraj sektorja, delovnim okoljem/delovnimi razmerami in z ugodnostmi. Prav na teh področjih ter pri organiziranosti podjetja pa je opazno tudi najvišje povečanje zadovoljstva v primerjavi z lanskim letom. To kaže, da so odnosi zelo pomemben vidik zadovoljstva z delom pri nas, prav tako pa nam je pomembno okolje, v katerem delamo, ter organiziranost in fleksibilnost.

Po drugi strani se je zadovoljstvo v primerjavi z lanskim letom najbolj znižalo pri možnostih izobraževanja. Na splošno gledano je najnižje zadovoljstvo, enako kot lani, z možnostmi napredovanja in z organiziranostjo podjetja. Na vrhu lestvice zadovoljstva se letos nahajajo sodelavci iz Avstrije in Bolgarije.

Ponovno smo dvignili enega izmed mejnikov, saj je bilo v letu 2020 že devet področij ocenjenih s povprečno oceno 6 ali več!

Področja zadovoljstva z delom

2020

2019

Odnosi s sodelavci znotraj podjetja

6,40

6,17

Delovno okolje/delovne razmere

6,32

6,15

Ugodnosti (dopust, delovni čas, ipd.)

6,26

6,09

Odnos mojega neposredno nadrejenega do mene

6,22

6,08

Vrsta dela, ki ga opravljam

6,17

6,05

Stopnja samostojnosti pri opravljanju dela

6,15

6,03

Odnos direktorja sektorja do mene

6,09

6,02

Stopnja moje odgovornosti pri delu

6,05

6,01

Občutek lastne uspešnosti pri delu

6,04

5,98

Odnosi s sodelavci, s katerimi sodelujem v drugih sektorjih v podjetju

5,99

5,96

Vodenje

5,94

5,91

Možnost izobraževanja

5,85

5,84

Status, ki ga imam v podjetju

5,85

5,76

Možnost osebnega in poklicnega razvoja

5,84

5,76

Priznanja in pohvale za dosežke

5,78

5,60

Organiziranost podjetja

5,53

5,33

Možnost napredovanja

5,43

5,33

Povprečje

6,00

5,88

Delovna zavzetost

Na področju psihologije dela in organizacije se v zadnjem času pojavlja trend vedno pogostejšega preučevanja delovne zavzetosti v podjetjih. Samo zadovoljstvo zaposlenih namreč ni vse, pomembno je, da so zaposleni tudi zavzeti. S takšnim delovanjem podjetje in zaposleni soustvarjajo zgodbo o uspehu: podjetje dobro posluje, zaposleni pa delo doživljajo kot izpolnjujoče. 

Delovno zavzetost lahko opredelimo kot visoko raven energije, predanosti delu, entuziazma med delom in vpetosti v delovne aktivnosti. Zaposleni, ki je zavzet, je bolj produktiven, bolj pripaden podjetju, manj pod stresom in bolj zadovoljen z osebnim življenjem. Delo mu ne pomeni bremena, temveč nove izzive.

Letos smo drugič izmerili delovno zavzetost zaposlenih v Medisu, pri čemer smo tokrat uporabili Gallupov vprašalnik. Povprečna ocena delovne zavzetosti za skupino Medis je 5,69 točk (na lestvici od 1 do 7).

Štirje od petih zaposlenih bi Medis priporočilo kot dobrega delodajalca

Dober glas o podjetju seže daleč, zato smo bili radovedni, koliko zaposlenih bi podjetje Medis priporočilo drugim. S tem namenom smo letos prvič izračunali indeks NPS (Net Promoter Score). Rezultat je vrednost od –100 do +100, indeks nad +50 pa šteje kot odličen rezultat. Zato smo lahko ponosni, da Medisov indeks NPS znaša odličnih +79! To pomeni, da bi velika večina zaposlenih podjetje Medis z veseljem priporočila drugim.

Naš recept za zdrave odnose na delovnem mestu pa je: poiščite majhna dejanja, s katerimi lahko sebi in drugim polepšate dan ter prispevate k ustvarjalnosti in dobremu počutju vseh v podjetju. Obenem poskusite odprto izraziti svoja mnenja in ideje, saj komunikacija odpira vrata ter je ključnega pomena za nadaljnji razvoj in dobro delovno okolje.

Ob tem, ko smo v 15 letih merjenja dosegli rekorden rezultat zadovoljstva pri delu, pa moramo razmisliti, kako naprej. Pomembno je, da se medsebojno poslušamo, smo prizadevni in da poskušamo ohraniti morebitne nove prakse, ki so se izkazale za učinkovite – slednje se je letos pokazalo v visokem zadovoljstvu zaposlenih s fleksibilnostjo delovnega okolja.

Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na dobre odnose, ki ostajajo pomemben temelj naše kulture. Vsak izmed nas naj po najboljših močeh pomaga soustvarjati delovno okolje, odnose in kulturo, ki si jih želi.

Sorodne novice