Skupina Medis poslovno leto 2020 zaključila s skoraj 12-odstotno rastjo prihodkov

Skupina Medis poslovno leto 2020 zaključila s skoraj 12-odstotno rastjo prihodkov

Skupina Medis, znotraj katere je farmacevtska družba Medis, je leto 2020 zaključila s 136,1 milijona evri prihodkov, kar je za 11,9 odstotka več kot leto prej. Še zlasti je bila rast opazna na tujih trgih, kjer smo ustvarili večino prihodkov. Največje rasti prihodkov iz prodaje smo dosegli v Avstriji, na Madžarskem, v Srbiji in v baltskih državah, pri čemer smo tudi v Sloveniji dosegli več kot 9-odstotno rast, dodana vrednost na zaposlenega pa se je povečala na dobrih 112.000 €. Medis je v zadnjih petih letih v povprečju vsako leto prihodke povečal za skoraj 16 odstotkov.

Medis postaja vedno bolj prepoznaven v svetu, s čimer zagotavlja dostopnost do najsodobnejših zdravil proizvajalcev iz inovativne farmacevtske industrije v 15 državah, kjer Medis deluje. Medis kot lokalni partner teh razvojnih podjetij zagotovi plasiranje novih zdravil na trge srednje in jugovzhodne Evrope. Na teh trgih je Medis praktično "doma", izjemno dobro uveljavljen in ima vse kompetence, ki jih partnerji potrebujejo. 

Prodajo smo povečali še bolj, kot smo prvotno načrtovali, pri čemer poslovanja nismo krepili prek enkratnih poslov s t. i. epidemičnimi izdelki ali opremo. Vse štiri strateške poslovne enote Medisa, ki jih glede na vrsto proizvodov delimo na zdravila na recept, bolnišnična zdravila in opremo ter proizvode brez recepta in proizvode za uporabo v estetski medicini, so dosegle načrtovane finančne rezultate, pohvalimo pa se lahko tudi z uspešnim uvajanjem novih zdravil na recept v baltskih državah, v Bolgariji in na Slovaškem, 

je povedala dr. Martina Perharič, generalna direktorica Medisa, ter dodala, da se je v skupini Medis za kar 9 odstotkov povečal čisti dobiček; ta je dosegel rekordnih 12,0 milijonov evrov; k temu je pripomogla znatna rast prodaje in tudi dejstvo, da smo glavnino investicij – to so investicije tako v trženje kot tudi v digitalizacijo – zadržali na ravni iz leta 2019.

Smer za prihodnost je popolnoma jasno začrtana v petletnih strateških usmeritvah za obdobje 2021–2025 in natančno predstavljena zaposlenim. Medis bo nadaljeval s strateškimi vlaganji za zagotovitev visokih, dvomestnih medletnih rasti in uresničitev zastavljenih finančnih ciljev do leta 2025, ob tem pa deloval trajnostno in v dobro vseh svojih deležnikov. 

Dobrih 31 let vlaganj in sodelovanja z imenitnimi svetovnimi proizvajalci inovativnih zdravil za Medis danes pomeni, da imamo kapacitete, zmožnosti in zelo sodobno opremo za odličnost trženja, upravljanja in optimizacijo celotnega poslovanja. Imamo tudi ogromno znanja, sijajne strokovnjake in ekipe v 15 državah, s pomočjo katerih zagotavljamo dostop do najsodobnejših zdravil tudi v državah, ki so premajhne in zato praviloma predrage za samostojen nastop velikih farmacevtskih podjetij na teh trgih,

je ambiciozne poslovne načrte Medisa za prihodnost podprl Tone Strnad, predsednik nadzornega odbora in ustanovitelj Medisa.

Prizadevanja za dostopnost do modernih zdravil

Vsaka nova molekula, ki je opravila vsa klinična testiranja in jo regulatorni organ dovoli za klinično rabo, je častitljiv uspeh in rezultat izjemnega znanja in tehnologije ter ogromne, več kot 2-milijardne investicije. A do tega, da lahko pride do bolnikov, je pogosto še veliko izzivov, pri čemer je največji zagotoviti financiranje takega zdravljenja v posamičnih državah.

Osebno vedno rečem, na eni strani proizvajalcem, na drugi strani pa zavarovalnicam, da tudi v Sloveniji, ali pa v precej večji Slovaški in na Madžarskem, kjer lahko v nekaterih terapevtskih skupinah morda naštejemo največ deset bolnikov, ta zdravila bolniki potrebujejo enako nujno kot tisti v večjih državah, 

je pojasnila dr. Martina Perharič. Medis je v letu 2020 postal novi partner trem inovativnim proizvajalcem zdravil (iz ZDA, Portugalske in Izraela), s čimer bo portfelj specialističnih zdravil na recept lahko še razširil na področje Parkinsonove bolezni, specifičnih bolezni mrežnice in motenj spanja pri otrocih z boleznimi avtističnega spektra.

Digitalizacija ključna tudi v prihodnje 

Ciljna usmeritev podjetja je predvsem zaposlovanje strokovnega kadra na trgih izven Slovenije ter poudarjanje pomembnosti enotne kulture in delovanja v okviru zdravih vrednot dobrega gospodarja, kar Medis je in ostaja ne glede na velikost. Zaposleni bodo še aktivneje vključeni v zahtevna in dobro organizirana stalna izobraževanja, kar bo pomembno okrepilo moč odločanja in učinkovitost njihovega dela. Zelo pomemben segment nadaljnjih vlaganj družbe je tudi digitalizacija.

Z digitalizacijo poslovanja zagotavljamo manj napak, boljšo preglednost in nadzor ter predvsem boljše načrtovanje, ki je nujno za upravljanje zalog in dejavnosti. Najmodernejša orodja za večkanalno komuniciranje omogočajo gladko povezovanje s strankami in še boljše zadovoljevanje njihovih potreb. Strankam želimo zagotavljati profesionalno informacijo ob pravem času, pri čemer nam novi kanali komuniciranja sedaj omogočajo tudi to, da se strankam lahko veliko bolj prilagajamo, vsebino pa odvisno od njenega formata in pomembnosti pripravljamo tako, da je optimizirana bodisi za kratko sporočanje, za poglobljeno video sporočanje »v živo« ali pa je na voljo zdravstvenim strokovnjakom na posebnem portalu kot vsebina na zahtevo,

je še dodala dr. Perharičeva, ki zaključuje z besedami, da vse našteto tvori

temelje naše kulture delovanja in prav ob epidemiji COVID-19 smo lahko tudi zaradi tega nemoteno delali na naših domovih in se veselili uspehov, posamičnih in skupnih, pa četudi le prek virtualnih komunikacij.

Sorodne novice