Preseženi poslovni načrti v 2019 in širitev na druge trge

Preseženi poslovni načrti v 2019 in širitev na druge trge

Leto 2019 je bilo glede na zastavljene cilje za družbo Medis izjemno uspešno na področju zagotavljanja najsodobnejših zdravil in medicinskih pripomočkov. Kar 70 % prihodkov smo ustvarili v državah srednje in vzhodne Evrope, pri čemer smo največje rasti prihodkov iz prodaje dosegali v Avstriji, Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji. Kot vodilno neodvisno podjetje za trženje farmacevtike prek uvajanja pomembnih novih proizvodov in širitve na nove trge presegamo tudi petletne poslovne načrte.

Preteklo poslovno leto je Medis zaključil s 120 milijoni prihodkov, kar je 21 % več kot v letu 2018. Za enak odstotek je zrasla tudi donosnost, tako da je dodana vrednost na zaposlenega v skupini Medis že blizu 100.000 evrov.

"Ponosni smo, da s 30-letnim osredotočenim delovanjem, inovativnostjo, neprestanimi vlaganji in vzdržno rastjo zdaj že petnajstim manjšim državam v srednji in vzhodni Evropi zagotavljamo dostopnost do inovativnih zdravil in medicinskih pripomočkov. Gre predvsem za zdravila, neredko zelo specifična, namenjena le ozkemu krogu bolnikov, ki jih proizvajalci lansirajo na majhne trge le redko ali pa z zamikom. Vstopne ovire, tako regulatorne kot finančne, so namreč nesorazmerno zahtevne. Trženje nam zaupajo mnogi ugledni proizvajalci," je ob tem dodala dr. Martina Perharič, direktorica družbe Medis. 

Z leti smo se razvili v sodobno mednarodno farmacevtsko podjetje z visoko poslovno etiko in hkratno učinkovitostjo. Dvomestna letna rast prihodkov je dokaz, da že vrsto let delamo dobro za bolnike in zdravstvo v vseh državah, kjer delujemo.

V letu 2019 se je že uveljavljenemu širokemu naboru zdravil s področja OTC in zdravil na recept, s katerimi zdravimo bolnike obolele za kroničnimi vnetnimi boleznimi, glavkomom, epilepsijo ter drugimi nevrološkimi težavami, pridružilo še novo zdravilo za zdravljenje astme, razširil pa se je tudi nabor ginekoloških zdravil ter zdravil za zdravljenje multiple skleroze. Izrazito smo utrdili svojo prisotnost na področju redkih bolezni in zdravil iz plazme.

Širitev na druge trge

Enajstim državam v osrednji in jugovzhodni Evropi je vodstvo podjetja v preteklem letu priključilo še štiri nove trge. S tem ima Medis odslej lastna podjetja tudi na Slovaškem in v baltskih državah, s čimer zagotavlja preskrbljenost na kar petnajstih trgih od Ljubljane, Talina pa do Sofije.

Razvoj zaposlenih in optimizacija storitev 

Strategija podjetja v treh desetletjih je osredotočena na razvoj kadrov, širjenje trgov in portfelja ter optimizacijo storitev, kar je pomembno vplivalo na rast poslovanja. Trenutno Medis zaposluje okrog 350 ljudi, od tega ima 65 % zaposlenih univerzitetno ali višjo izobrazbo. Zavzeti in odgovorni sodelavci so ključno gonilo razvoja in zdravega poslovanja, zato smo vlaganja v dobro načrtovane izobraževalne programe še povečali. 

Pomembnejše investicije v letu 2019

Velika pridobitev lanskega leta je sodobno Medisovo skladišče za zdravila v ljubljanski coni Črnuče, s katerim smo kapacitete več kot podvojili in ki zagotavlja storitve v logistični in oskrbovalni verigi v skladu z najvišjimi standardi. »Zajeten del dobička redno namenjamo razvoju informacijskih sistemov, ki omogočajo visoko učinkovitost pri manjši obremenitvi z delom. Digitaliziramo vse procese, kjer je to možno, ter s tem sodelavce razbremenimo monotonega dela in jim hkrati povečamo učinkovitost. Še najbolj se nam zapleta pri izobraževanju za nove tehnologije, saj je razvoj na vseh področjih izredno hiter in zahteva veliko učenja ,« dodaja predsednik nadzornega odbora družbe in ustanovitelj podjetja, Tone Strnad, mag. farm.

Sorodne novice