Privātuma politika

1. Vispārīgi

Medis d.o.o. ar saistītajiem uzņēmumiem respektē jūsu tiesības uz privātumu un cenšas nodrošināt augstāko jūsu personiskās informācijas aizsardzības līmeni. Tāpēc, veicot savas darbības, esam apņēmušies rīkoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. Jo īpaši Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Elektronisko sakaru likumu un ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Šī paziņojuma par konfidencialitāti mērķis ir informēt jūs par mērķiem, kuriem tiks iegūta jūsu personiskā informācija un kā tā tiks izmantota, kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz informāciju, kuru par jums glabājam, un kā varat šīs tiesības izmantot.

Medis d.o.o. ar saistītajiem uzņēmumiem apņemas, ka jūsu iesniegtā personiskā informācija tiks izmantota saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti un netiks pārdota, aizdota vai citādi nodota trešām personām, izņemot šajā paziņojumā paredzētos gadījumus.

2. Datu pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir UAB „Medis Pharma Lithuania“, Kuršių g. 7-23, Kaunas, gdpr(at)medis.com, +370 68 735 006.

Tā kā ļoti augstu vērtējam jūsu privātumu, esam iecēluši pilnvaroto datu aizsardzības speciālistu, ar kuru var sazināties, ja jums rodas jautājumi par jūsu personas datu apstrādi. Mūsu pilnvarotais datu aizsardzības speciālists ir „JK Group d.o.o.”, Stegne 27, 1000, Ļubļana (Ljubljana). Par atbildīgo personu ir iecelts Matija Jamniks (Matija Jamnik).

Lai sazinātos ar pilnvaroto datu aizsardzības speciālistu, lūdzu, sūtiet e-pastu uz gdpr(at)medis.com vai zvaniet mums pa tālruni +370 68 735 006.

Visas pilnvarotā datu aizsardzības speciālista apstrādātās tēmas un saturs ir stingri konfidenciāls.

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz:

 • mūsu tīmekļvietnes lietotājiem;
 • mūsu biļetenu saņēmējiem;
 • mūsu pasākumu dalībniekiem;
 • personām, kuras ir iesaistītas un piedalās klīniskajos pētījumos;
 • mūsu pakalpojumu galalietotājiem (tostarp mūsu tiešsaistes veikala lietotājiem, mūsu balvu spēļu dalībniekiem, personām, kuras mūsu tīmekļvietnēs pasūta bezmaksas paraugus, „Novalac” produktu lojalitātes kluba locekļiem, lojalitātes kluba „Defendyl” dalībniekiem un Medisplus.si lojalitātes kluba dalībniekiem);
 • „Medis Awards” konkursa dalībniekiem;
 • ekspertu sabiedrību, kuru iesaistām savu produktu tiešajā tirgvedībā;
 • personām, kuras mums ziņo par zāļu nelabvēlīgo ietekmi, kandidātiem, kuri piesakās uz mūsu vakancēm.

3. Personas datu veidi

Apstrādājam jūsu personas datus tikai šajā politikā skaidri noteiktiem un likumīgiem mērķiem. Medis d.o.o. ir apņēmusies ievērot datu minimizēšanas principu, tas nozīmē, ka vācam, glabājam un apstrādājam tikai tos datus, kas mums ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek vākti.

Vācam jūsu personisko informāciju tieši no jums (piemēram, jūs sniedzat savu personisko informāciju, pasūtot mūsu pakalpojumus, piedaloties mūsu pasākumos vai veicot pieprasījumus).

Jūsu personisko informāciju var iegūt arī no publiski pieejamajiem ierakstiem. Personas dati, kurus apstrādājam, var iekļaut:

 • vispārīgu informāciju par jums, piemēram, vārdu un uzvārdu (tostarp prefiksu vai titulu), dzimumu, vecumu un dzimšanas datumu;
 • kontaktinformāciju, piemēram, adresi, uzņēmuma adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, jūsu personīgā mobilā tālruņa numuru;
 • informāciju par jūsu profesiju, piemēram, informāciju par jūsu izglītību, akadēmisko grādu, profesionālo kvalifikāciju, nodarbinātību/amatu/lomu, specializāciju, klienta konta atsauces numuru, medicīnisko interesi, oficiālo personas apliecību, dalību dažās profesionālās organizācijās, jūsu CV;
 • tehnisko informāciju un informāciju par mijiedarbību, piemēram, o informāciju par ierīci, kuru izmantojat, lai mijiedarbotos ar mums, informāciju par iepriekšējo mijiedarbību vai informāciju par sniegtajām prezentācijām;
  • informāciju par jūsu vēlamajiem saziņas veidiem vai vēlamo saziņas kanālu; o informāciju par laiku, ko pavadījāt, mijiedarbojoties ar mums, šīs mijiedarbības vietu un jūsu atbildi uz dažādām mijiedarbībām, kas jums ir ar mūsu pārstāvi; un
  • informāciju par jebkādām iepriekšējām attiecībām ar citu veselības aprūpes organizāciju.

4. Datu apstrādes mērķis un personas datu veidi

Visa jūsu sniegtā personiskā informācija tiks uzskatīta par konfidenciālu un tiks izmantota tikai tiem mērķiem, kuriem tā tika iesniegta. Ja radīsies nepieciešamība pēc turpmākas jūsu informācijas apstrādes citam mērķim, iepriekš sazināsimies ar jums un lūgsim jūsu piekrišanu.

Lai veicinātu caurredzamību, esam iedalījuši mērķus, kuriem apstrādājam jūsu personisko informāciju, trijās grupās:

 1. a) apstrādes mērķi saistībā ar ekspertu sabiedrību;
 2. b) vispārēji apstrādes mērķi;
 3. c) ar tiešsaistes veikalu saistīti apstrādes mērķi.

a) apstrādes mērķi saistībā ar ekspertu sabiedrību;

Turpmāk nosakām mērķus, kuriem tiek veikta personas datu apstrāde par personām, kuras ir ekspertu sabiedrības daļa (lūdzu, skatiet šīs politikas pēdējo sadaļu, lai definētu, kas pieder pie ekspertu sabiedrības kategorijas), un klīnisko pētījumu dalībniekiem.

Profesionālas informācijas izplatīšana par ekspertu sabiedrību veselības un farmācijas jomā par medikamentiem, uztura bagātinātājiem, medicīnas ierīcēm un pasākumiem

Vārds, uzvārds, adrese un kontaktinformācija, izglītība un darba pieredze, kā arī dati par veselības aprūpes un farmācijas profesionāļu darbu tiek vākti, lai sniegtu profesionālu informāciju par uzņēmuma tirgotajiem medikamentiem, uztura bagātinātājiem un medicīnas ierīcēm, kā arī par uzņēmuma rīkotajiem pasākumiem.

Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt sadaļu „Jūsu tiesības”, lai iegūtu sīkāku informāciju par jūsu tiesībām attiecībā uz profesionālās informācijas sniegšanu.

Profesionālās informācijas nodošana tiek veikta, pamatojoties uz pamata satura pielāgošanu atbilstoši jūsu darbības jomai (veselības aprūpe, farmācija) un atkarībā no jūsu atbildēm uz konkrēto saturu un jūsu vēlmēm. Šī pielāgošana tiek veikta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, nodrošinot mūsdienīgus risinājumus, sazinoties ar klientiem saistībā ar medikamentiem.

Atsauksmju apstrāde no ekspertu sabiedrības veselības un farmācijas jomā personalizētas saziņas nolūkos

Atsauksmes, ko ir apkopojuši mūsu pārstāvji šajā jomā un izmantojot klientu apmierinātības aptauju, tiek apkopotas, lai informāciju pielāgotu individuālajām vēlmēm. Tās iekļauj kontaktinformācijas izvēli, lai sazinātos ar jums, vai jūsu vēlamo saziņas kanālu; informāciju par laiku, ko pavadījāt, mijiedarbojoties ar mums, šīs mijiedarbības vieta un atbilde uz dažādām mijiedarbībām ar mūsu pārstāvi, kā arī informāciju par jebkādām iepriekšējām attiecībām ar citu veselības organizāciju. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lai veicinātu efektīvu un veiksmīgu mūsu biznesa administrēšanu un pārvaldīšanu un nodrošinātu mūsdienīgus risinājumus, mijiedarbojoties ar klientiem saistībā ar medikamentiem. Skatīt šīs Politikas 6. sadaļu, lai iegūtu plašāku informāciju par likumīgām interesēm, kas kalpo par pamatu personas datu apstrādei.

Farmācijas produktu tiešā tirgvedība darbiniekiem aptiekās un vairumtirdzniecības aptiekās

Vārds, uzvārds, adrese un kontaktinformācija, izglītība un darba pieredze, kā arī dati par farmācijas profesionāļu darbu tiek vākti, lai sniegtu tiešās tirgvedības informāciju par uzņēmuma tirgotajiem medikamentiem, uztura bagātinātājiem un medicīnas ierīcēm.

Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saistībā ar efektīvu un veiksmīgu mūsu biznesa pārvaldību un vadību. Skatīt šīs Politikas 6. sadaļu, lai iegūtu plašāku informāciju par likumīgām interesēm, kas kalpo par pamatu personas datu apstrādei.

Klīnisko pētījumu ieviešana dažādās medicīnas jomās

Vārds, uzvārds, dzimums, vecums, kontaktinformācija un veselības stāvoklis tiek izmantoti klīnisko pētījumu veikšanai un informācijas sniegšanai par notiekošajiem klīniskajiem pētījumiem. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt sadaļu „Jūsu tiesības”, lai iegūtu sīkāku informāciju par jūsu tiesībām attiecībā uz profesionālās informācijas sniegšanu.

Izglītības un autortiesību līguma noslēgšana un īstenošana

Vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bankas konts un nodokļu maksātāja numurs tiek izmantoti izglītības un autortiesību līgumu slēgšanai un īstenošanai.

Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz vienošanos. Skatīt šīs Politikas 6. sadaļu, lai iegūtu plašāku informāciju par vienošanos, kas kalpo par pamatu personas datu apstrādei.

b) vispārēji apstrādes mērķi;

Šajā sadaļā ir noteikti apstrādes mērķi, kas var attiekties gan uz ekspertu sabiedrību, gan galalietotājiem.

Atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

Atsevišķos gadījumos normatīvie akti var pieprasīt mums apstrādāt vai paziņot jūsu personisko informāciju. Šādos gadījumos apstrādājam jūsu personisko informāciju, pamatojoties uz likumu; šāda personas datu apstrāde vai paziņošana ir obligāta.

Kandidātu iesniegtās neveiksmīgās darba atlases informācijas saglabāšana.

Vārds, uzvārds, e-pasts, adrese, mobilais tālrunis un CV tiek izmantoti personāla atlases veikšanai un paziņojuma sniegšanai par pašreizējām vakancēm. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt plašāku informāciju sadaļā “Jūsu tiesības”.

Medis d.o.o. rīkoto balvu spēļu īstenošana

Balvu spēļu veikšanai tiek izmantots vārds, uzvārds, dzimums, vecums, e-pasts un adrese. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt plašāku informāciju sadaļā “Jūsu tiesības”.

Bezmaksas paraugu nosūtīšana abonentiem

Bezmaksas paraugu nosūtīšanai tiek izmantots vārds, uzvārds, dzimums, vecums, e-pasts un adrese. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt plašāku informāciju sadaļā “Jūsu tiesības”.

Medisplus.si lojalitātes kluba iespējošana un izmantošana

Lojalitātes kluba vajadzībām tiek izmantots vārds, uzvārds, dzimums, vecums, e-pasts, adrese, pirkumu vēsture un balvu priekšmeti. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Jūs varat

jebkurā laikā atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt plašāku informāciju sadaļā “Jūsu tiesības”.

Piekļuves „Novalac” lojalitātes klubam iespējošana un izmantošana

Lojalitātes kluba vajadzībām tiek izmantots vārds, uzvārds, dzimums, vecums, e-pasts, adrese un bērna vecums. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt plašāku informāciju sadaļā “Jūsu tiesības”.

Piekļuves „Defendyl/Imunoglukan” lojalitātes klubam iespējošana un izmantošana

Lojalitātes kluba vajadzībām tiek izmantots vārds, uzvārds, dzimums, vecums, e-pasts un adrese. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt plašāku informāciju sadaļā “Jūsu tiesības”.

Saziņa ar lietotājiem, pamatojoties uz jūsu pieprasījumu, neatkarīgi no pieprasījuma kanāla (epasts, kontaktveidlapas aizpildīšana mūsu tīmekļvietnē, tālruņa zvans u. c.)

Vārds, uzvārds, dzimums, vecums, e-pasts un adrese tiek izmantoti, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, iepazīstinot klientus ar papildinformāciju un prezentācijām mūsu pakalpojumu uzlabošanas nolūkā. Skatīt šīs Politikas 6. sadaļu, lai iegūtu plašāku informāciju par likumīgām interesēm, kas kalpo par pamatu personas datu apstrādei.

„Medis Awards” konkursa rīkošana

„Medis Awards” konkursa rīkošanai tiek izmantots vārds, uzvārds, adrese un kontaktinformācija, izglītība, darba pieredze un dati par veselības aprūpes speciālistu darbu. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt plašāku informāciju sadaļā “Jūsu tiesības”.

Biļetenu izplatīšana galalietotājiem

Biļetenu izplatīšanai tiek izmantots vārds, uzvārds, dzimums, vecums, e-pasts un adrese. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt plašāku informāciju sadaļā “Jūsu tiesības”.

Biļetenu izplatīšana tiek veikta, pamatojoties uz pamata satura pielāgošanu atbilstoši produktiem, par kuriem esat izrādījis interesi vai kurus esat iegādājies mūsu tiešsaistes veikalā. Šāda pielāgošana tiek veikta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, iepazīstinot klientus ar papildinformāciju un prezentācijām, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu portfeli.

Biļetenu izplatīšana mūsu partneriem un potenciālajiem partneriem

Biļetenu izplatīšanai tiek izmantots vārds, uzvārds un e-pasts. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saistībā ar efektīvu un veiksmīgu mūsu biznesa pārvaldību un vadību. Skatīt šīs Politikas 6. sadaļu, lai iegūtu plašāku informāciju par likumīgām interesēm, kas kalpo par pamatu personas datu apstrādei.

c) Ar tiešsaistes veikala pakalpojuma nodrošināšanu saistītie mērķi:

šajā kategorijā ir iekļauti apstrādes mērķi saistībā ar tiešsaistes veikala izmantošanu.

Atļauja lietotājiem piekļūt un izmantot „Medis Group d.o.o.” interneta kontu, kas ir pieejams www.medisplus.si tiešsaistes veikalā (tiešsaistes veikala izmantošana ar reģistrāciju)

Vārds, uzvārds, dzimums, e-pasts un adrese tiek izmantoti tiešsaistes pirkuma veikšanai. Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu par reklāmas ziņojumu saņemšanu. Skatīt plašāku informāciju sadaļā “Jūsu tiesības”.

Klientu datu, pasūtījumu un potenciālo pircēju statistiskā analīze

Šī informācija tiek apstrādāta, pamatojoties uz mūsu juridisko interesi par Medis d.o.o. reklāmas un darbības pilnveidošanu.

Ja Medis d.o.o. konstatēs nepieciešamību turpināt personas datu apstrādi tādiem nolūkiem, kas neatbilst iepriekšminētajiem mērķiem, iepriekš paziņosim par to un lūgsim jūsu piekrišanu šādai apstrādei.

5. Datu lietotāji

Pārzinis var pārsūtīt jūsu personisko informāciju trešām personām. Trešo personu piekļuve informācijai un šo pušu veiktā datu apstrāde tiek ierobežota ar mērķiem, kuriem šie dati tika vākti. Visām trešām personām, kurām varam sniegt jūsu personas datus, ir pienākums ievērot piemērojamos normatīvos aktus, kā arī šī paziņojuma par konfidencialitāti noteikumus.

Varam sniegt jūsu personisko informāciju:

 1. mūsu turpmāk minētajiem saistītajiem uzņēmumiem:
  • „Medis, d.o.o.”, Brnčičeva 1, 1000, Ljubljana, Slovēnija;
  • „Medis GmbH”, St. campus 21, Europaring F15 301, A-2345, Brunna pie Gebirges (Brunn am Gebirge), Austrija;
  • „Medis Group, d.o.o.”, Brnčičeva 1, 1231, Ljubljana-Črnuče, Slovēnija;
  • „Medis Pharma Bulgaria EOOD”, Sofija, 1700, 31, Prof. Atanas Ishirkov street, office № 6, Bulgārija;
  • „Medis International d.o.o.”, Sarajevo, Ahmed Muratbegovića 2, 71000, Sarajevo, Bosnija un Hercegovina;
  • „Medis Adria d.o.o.”, Buzinska cesta 58, Zagreba, Horvātija;
  • „Medis Hungary Kft.”, VIV Center, Hosszúrét u. 1., 2045, Terekbālinta (Törökbálint), Ungārija;
  • „Medis Makedonija DOOEL Skopje”, Ul. Naum Naumovski Borče br. 50/2-6, Skopje-Centrs (Skopje-Centar), Maķedonija;
  • „Medis Poland Sp. z o.o.”, Ul. Aleksandra Wejnerta 21/23 lok. 8, 02- 619 Warszawa, Poland
  • „Medis RO S.R.L.”, 22 Nicolae Caramfil Street, Apt. 103, 014143 Bucharest, Romania
  • „Medis Pharma d.o.o., Belgrade”, Milutina Milankovića 11b, 2 floor, 11070, Jaunā Belgrada (Novi Beograd), Serbija;
  • „Medis Pharma Slovakia s.r.o.”, Europeum City Cent City Center Regus - 1st floor, Suche myto 1, Bratislava, 81103;
    
 2. uzņēmumiem, kas nodrošina mūsu uzņēmuma regulārai darbībai nepieciešamos atbalsta pakalpojumus (pasta pakalpojumu, nosūtīšanas pakalpojumu sniedzēji, datņu iznīcināšanas un datu nesēju iznīcināšanas pakalpojumi, IT pakalpojumu sniedzēji programmatūras apkalpošanas un uzturēšanas kontekstā, tiešsaistes rīku nodrošinātāji biļetenu un citu e-pasta ziņojumu izplatīšanai („Sendinblue”), CRM pakalpojumu sniedzēji (VEEVA), juridisko pakalpojumu sniedzēji, administratori un tīmekļa pārziņi utt.).;
 3. valsts pārvaldes iestādēm un tiesām, ja likumi un noteikumi to nosaka (piemēram, nodokļu iestādes, tiesas pieprasījumi u. c.);
 4. vairumtirdzniecības aptiekām un aptiekām, kurās veicam tiešo tirgvedību;
 5. organizācijām vai veselības aprūpes iestādēm, ja to nosaka likums (piemēram, informējot Slovēnijas Republikas Zāļu un medicīnas ierīču aģentūru par zāļu blaknēm ‒ farmakovigilanci).

Apmaināmies ar noteiktu personisko informāciju ar iepriekšminētajām trešām pusēm. Nodrošināsim, ka piekļuve trešām personām tiks piešķirta tikai šajā paziņojumā norādītajiem mērķiem. Veiksim atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka piekļuve jūsu personas datiem tiks piešķirta tikai iepriekšminēto trešo personu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešama piekļuve personas datiem sava darba veikšanai. Ierobežojam piekļuvi personas datiem gan „Medis Group”, gan mūsu saistīto uzņēmumu darbiniekiem. Visiem darbiniekiem, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir pienākums aizsargāt viņu apstrādātos personas datus.

Jūsu personas datus var apstrādāt arī „Medis Group” un iepriekšminētās trešās personas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, tostarp valstis, kuras, iespējams, nenodrošina tādu personas datu aizsardzību, kāda ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonā.

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības un privātuma noteikumiem veiksim atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati katrā pārsūtīšanas laikā būs neapdraudēti un droši. Definēsim šos pasākumus, slēdzot atbilstošas līgumsaistības, kas noteiks personas datu aizsardzību.

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Iemesli, kādēļ izmantojam jūsu personisko informāciju:
 • jūsu skaidra piekrišana: laiku pa laikam varam lūgt jūsu piekrišanu izmantot jūsu personas datus vienam vai vairākiem mērķiem. Skatīt sadaļu ar nosaukumu „Jūsu tiesības”, lai iegūtu sīkāku informāciju par tiesībām, kas jums ir, kad apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu;
 • likumīgās intereses: jūsu personas datu izmantošana ļauj mums pārvaldīt un uzlabot mūsu darbību un mazināt iejaukšanos pakalpojumu sniegšanā. Turklāt jūsu personas datu izmantošana ļauj mums padarīt mūsu saziņu atbilstošāku un jums personalizētāku, kā arī padara jūsu pieredzi ar mūsu pakalpojumiem un produktiem efektīvu un veiksmīgu.

Likumīgās intereses var iekļaut:

 • efektīvas un produktīvas mūsu biznesa administrēšanas un vadības veicināšana;
 • ļaušana mūsu klientiem ātri un viegli piekļūt produktiem; o atbilstības mūsu iekšējām procedūrām un klientu attiecību pārvaldības politikām uzturēšana;
 • mūsdienīgu risinājumu nodrošināšana, sazinoties ar klientiem par medikamentiem; o klientu iepazīstināšana ar papildinformāciju un prezentācijām, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus.

Ikreiz, kad apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs to skaidri norādīsim šajā politikā vai iepriekš informēsim jūs par to īpašā veidā;

 • līgumiskās vai pirmslīgumiskās attiecības: jūsu personas dati tiek apstrādāti, ja tie ir nepieciešami, lai noslēgtu un pildītu ar jums noslēgto līgumu. Apstrādājam jūsu personas datus līguma darbības laikā, tostarp garantijas vai citā periodā, kas izriet no noslēgtā līguma (piemēram, jūsu pasūtījumu izpilde tiešsaistes veikalā);
 • likums: jūsu personas dati tiek apstrādāti, ja to nosaka likums (piemēram, nodokļu likumdošanas akti).

Jums ir pienākums sniegt personisko informāciju, ko apkopojam un apstrādājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Jūs brīvprātīgi paziņojat savu personisko informāciju, lai noslēgtu (un pildītu) līgumu. Tomēr vēlamies norādīt: ja nesniedzat mums personisko informāciju, kas mums ir nepieciešama, lai sniegtu konkrētu pakalpojumu, nevarēsim sniegt šo pakalpojumu (piemēram, ir nepieciešams, lai jūs norādītu savu e-pastu, veicot pirkumu mūsu tiešsaistes veikalā, lai mēs varētu izpildīt jūsu pasūtījumu).

Attiecībā uz personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, personas informācijas sniegšana vienmēr ir brīvprātīga un bez jebkādām negatīvām sekām attiecībā uz jums. Tomēr vēlamies norādīt, ka nevarēsim sniegt noteiktus pakalpojumus bez jūsu piekrišanas vai pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas (piemēram, izmantojot „Novalac” lojalitātes klubu).

7. Glabāšanas periods

Glabājam visus personas datus, ko apstrādājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem dati tika vākti.

Ja personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts likumā, dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamo likumu noteikumiem.

Ja personas datu vākšanas un apstrādes pamatā ir līgums, glabāšanas periods ilgst visu līguma darbības periodu, tostarp garantijas vai jebkuru citu periodu, kas izriet no noslēgtā līguma.

Vācot un apstrādājot jūsu personisko informāciju, pamatojoties uz jūsu skaidru piekrišanu, glabājam jūsu personisko informāciju pastāvīgi vai līdz atsaukšanai. Ja tiks sasniegts mērķis, kuram apstrādājām jūsu informāciju, dzēsīsim jūsu informāciju pat tad, ja neatsauksiet savu piekrišanu. Piemēram, kad rīkojam balvu spēli, vākšanas un apstrādes mērķis tiek sasniegts, piešķirot balvas, tāpēc dzēsīsim visus dalībnieku datus (izņemot tos, kas ir nepieciešami juridisku apsvērumu dēļ), pat ja neiesniedzat atsaukumu, jo datu ievākšanas mērķis ir sasniegts (t. i., balvas tika piešķirtas).

8. Datu aizsardzības metodes

SAS „Medis Pharma Lietuva” apņemas aizsargāt jūsu personīgo informāciju, ko sniedzāt mums. Medis d.o.o. darīs visu, lai aizsargātu personas datus pret jebkādiem pārkāpumiem un ļaunprātīgu izmantošanu.

Personas datus glabājam papīra vai digitālā formā. Visi papīra dokumenti ar jūsu personas datiem tiek glabāti aizsargātās vietās, mūsu datorsistēmas ir aizsargātas ar tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas nepieļauj nejaušu vai apzinātu iznīcināšanu, nozaudēšanu, bojāšanu, pārveidošanu un neatļautu izpaušanu vai piekļuvi jūsu personas datiem.

Tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kurus izmantojam, lai aizsargātu jūsu personas datus, iekļauj, bet ne tikai:

 • regulāras rezerves kopijas, kas ir pienācīgi aizsargātas;
 • ierobežotu piekļuvi personas datiem;
 • regulāras darbinieku mācības par personas datu aizsardzību un darbinieku darba uzraudzību;
 • paroļu sistēmu;
 • piemērotas programmatūras aizsardzības izmantošanu.

Pēc glabāšanas perioda beigām vai iegūtās piekrišanas atsaukšanas dati (tostarp visas to kopijas) tiek nekavējoties, neatgriezeniski un pastāvīgi dzēsti. Visi personas datu nesēji, kur šie dati atrodas, arī tiek neatgriezeniski iznīcināti vai dzēsti.

Ja notiks personas datu aizsardzības pārkāpums, nekavējoties informēsim par to kompetento uzraudzības iestādi. Slovēnijā personas datu aizsardzības kompetentā iestāde ir informācijas komisārs. Lai uzzinātu vairāk par kompetentās iestādes funkciju, lūdzu, apmeklējiet tās tīmekļvietni. Ja pastāv aizdomas par noziedzīgu nodarījumu personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā, nekavējoties informēsim policiju vai kompetento prokuratūru.

Ja rodas augsta riska personas datu aizsardzības pārkāpums saistībā ar to personu tiesībām un brīvībām, kuru personas datus apstrādājam, bez liekas kavēšanās informēsim jūs par šādu pārkāpumu.

9. Jūsu tiesības

SAS „Medis Pharma Lietuva” nodrošina, ka varat izmantot visas savas tiesības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.

Produktu biļetenu abonēšanas izbeigšana

Ja vairs nevēlaties saņemt informāciju par Medis d.o.o. un ar to saistīto uzņēmumu tirgotajiem produktiem, varat sazināties ar mums pa e- pastu gdpr@medis-health.com vai zvanīt mums pa tālruni +386 1 589 69 85, vai informēt mūsu profesionālo partneri, apmeklējot to (ja esat veselības aprūpes vai farmācijas speciālists).

Datu subjekts jebkurā laikā var lūgt Medis d.o.o.:

 • apstiprināt, ka uz datu subjektu attiecināmie dati tiek vai netiek apstrādāti;
 • piešķirt piekļuvi personas datiem:
  piekļuve personas datiem tiks piešķirta tikai tad, ja apstiprināsim, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kādi dati tiek apstrādāti un kas ir šīs informācijas avots;
 • labot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, kas attiecas uz datu subjektu:
  lūdzu, pēc iespējas drīzāk informējiet mūs par jebkādām izmaiņām jūsu personīgajā informācijā, jo tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt mūsu glabāto personas datu precizitāti un integritāti. Varat arī paziņot mums par visām izmaiņām, izmantojot šīs Politikas 10. sadaļā minēto kontaktinformāciju;
 • izdrukāt personas datus, ko persona mums ir sniegusi, strukturētā, vispārīgi izmantojamā, mašīnlasāmā formā;
 • dzēst personas datus (t. i., izmantot tiesības tikt aizmirstam):
  tiesības uz personas datu dzēšanu ir ierobežotas, jo nevaram dzēst personas datus, kurus apstrādājam, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai uz mūsu savstarpējām līgumattiecībām (iekļaujot jebkurus garantijas un citus periodus, kas var izrietēt no konkrētā līguma);
 • ierobežot apstrādi (piemēram, lūgums ierobežot apstrādi ir iespējams, veicot mūsu apstrādāto personas datu integritātes pārbaudi);
 • izmantot tiesības iebilst pret apstrādi:
  tiesības iebilst pret personas datu apstrādi ir ierobežotas ar apstrādi, kas pamatojas uz likumīgām interesēm (gadījumi, kad likumīgās intereses ir jūsu personīgās informācijas apstrādes pamats, ir minēti šajā politikā vai jūs par to iepriekš informēsim) un apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām, tostarp profilēšanai;
 • nodot datus un nodrošināt datu subjektam datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formā vai tieši paziņot tos citam pārzinim;

ļaut izmantot tiesības atsaukt piekrišanu, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, savukārt piekrišanas atsaukšana neietekmē pirms šādas atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumību. Persona var atsaukt piekrišanu jebkādā veidā, kā ir norādīts šīs Politikas 10. sadaļā. Piekrišanas atsaukšana nerada jums nekādas negatīvas sekas. Pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas nepiedāvāsim noteiktus pakalpojumus, ja šie pakalpojumi ir tādi, ka nevaram sniegt tos bez jūsu personīgās informācijas (piemēram, bez jūsu e-pasta adreses apstrādes nevaram jums sniegt paziņošanas epastā pakalpojumus). Jebkurai personai, uz kuru dati attiecas, ir tiesības iesniegt sūdzību par mums informācijas komisāram.

Varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar mums pa e-pastu: norādot ziņojuma tēmu „Personas datu aizsardzība” vai zvanot mums pa tālruni:

Medis d.o.o. apņemas atbildēt uz datu subjekta pieprasījumiem bez liekas kavēšanās un vēlākais likumā noteiktajos termiņos.

10. Kontaktinformācija

Medis d.o.o. atbildīgā persona vai datu aizsardzības speciālists atbildēs uz jūsu jautājumiem par jūsu informācijas konfidencialitāti, datu vākšanas un apstrādes veidu vai jūsu pieprasījumiem izmantot ar jūsu informāciju saistītās tiesības. Lai sazinātos

ar pilnvaroto datu aizsardzības speciālistu, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz gdpr@medis-health.com vai zvaniet mums pa tālruni +386 1 589 69 85.

11. Definīcijas

Šajā sadaļā ir izklāstīta šajā politikā izmantoto terminu definīcija.

Personas dati  ir jebkura informācija, kas attiecas uz konkrētu vai identificējamu personu, konkrēti: vārds, personas kods, tīmekļa identifikatori, kā arī faktori, kas ir raksturīgi personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem, un jo īpaši iekļauj šādu datu vākšanu, rediģēšanu, glabāšanu, modificēšanu, apskati, atgūšanu un dzēšanu.

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas atsevišķi vai kopā ar citiem nosaka apstrādes mērķus un līdzekļus. Šīs politikas izpratnē pārzinis ir Medis d.o.o..

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kā arī valsts iestāde vai aģentūra vai cita struktūra, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Ekspertu sabiedrība ir fiziskas personas, kuras strādā medicīnas vai farmācijas profesijā (piemēram, medicīnas iestādēs, aptiekās), kā arī cilvēki vairumtirdzniecības aptiekās, ar kuriem sadarbojamies.

Galalietotājs ir jebkura fiziska persona, kas izmanto mūsu pakalpojumus (tostarp tiešsaistes veikalu lietotāji, lojalitātes klubu dalībnieki u. c.).

12. Grozījumi

Paturam tiesības periodiski grozīt šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai to pielāgotu atbilstoši pašreizējiem nosacījumiem un personas datu aizsardzības tiesību aktiem. Šī iemesla dēļ lūdzam pirms personīgās informācijas sniegšanas pārbaudīt atjaunināto versiju, lai jūs būtu informēts par visiem grozījumiem vai atjauninājumiem.

Jaunākā politikas versija ir pieejama mūsu vietnē https://www.medis.com/en/privatumo-politika/